Frank Kerkvliet houdt de openbare ruimte op Den Haag CS tip top in orde

Een scheef paaltje, een losliggende stoeptegel of een berg sneeuw op de doorgaande looproute. Het zijn kleine probleempjes, maar bij elkaar kunnen ze toch veel irritatie verzorgen. De omgevingsmanager van Den Haag Centraal, Frank Kerkvliet, zorgt ervoor dat het gebied rond het station tip top in orde blijft.
Frank Kerkvliet is in dienst van de gemeente Den Haag. Naast de openbare ruimte rond het station is hij voor nog een aantal deelgebieden verantwoordelijk. “Maar het gebied rond Den Haag Centraal is toch wel het interessantste. Er gebeurt altijd wel wat. Heel veel mensen maken dagelijks gebruik van het station en er vinden ook vaak evenementen plaats.” 
Schoon, heel en veilig
Tijdens de verbouwing is het voor Frank extra druk. “Een omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in een bepaald gebied. Het gebied rond het station ontwikkelt zich momenteel razendsnel. Overal lopen werkmannen rond, die bezig zijn met het leggen van een vloer of het bouwen van een gevel. Bovendien rijden vrachtwagens af en aan om bouwmaterialen aan te leveren. Kortom, er gebeurt veel rondom het station.” Frank houdt zich niet bezig met de inrichting van het gebied. “Dat doet een andere afdeling van de gemeente. Zij verzinnen waar de bankjes komen te staan en welke planten er worden neergezet. Wij zorgen ervoor dat het gebied er goed uit blijft zien. En als er iets kapot gaat, of vies wordt, is het onze taak om dat weer op te lossen. Wij moeten ervoor zorgen dat het gebied rond het station schoon, heel en veilig blijft.”
“Nu het station een verbouwing ondergaat, krijgen wij veel meldingen binnen.” Als Frank het over meldingen heeft, dan doelt hij op bewoners, reizigers of passanten die de gemeente Den Haag wijzen op bijvoorbeeld een scheefstaand paaltje of een gevaarlijke gat in de grond. “De meldingen komen bij mij binnen. Ik speel ze door naar de Serviceploeg. Dat is een team van klusjesmannen, dat iedere week in de openbare ruimte rondom het centraal station van Den Haag aanwezig is om allerlei klusjes op te knappen.” 
Overleggen
Als omgevingsmanager overlegt Frank geregeld met de partijen die op en rond station Den Haag Centraal aan het werk zijn. “Zo hebben wij maandelijks een locatieoverleg. Daar praten we over de uitvoering van de verbouwing. Als één van de aannemers een laad- en losroute blokkeert, dan komt dat ter sprake.” Daarnaast schuift Kerkvliet aan bij het gebruikersoverleg. “Daarin zitten alle gebruikers van Den Haag Centraal en omgeving. Dus ook mensen van New Babylon en de Universiteit. Hier bespreken we onder andere evenementen die op de planning staan.” Tot slot is er nog het burenoverleg waar ook bewoners uit Bezuidenhout-West hun zegje kunnen doen. “De onderwerpen die daar besproken worden, nemen we weer mee bij het beheren van de openbare ruimte.” 
Sneeuw
De komende weken is voor Frank en zijn collega’s een spannende tijd. Winters weer als sneeuw- en hagelbuien hebben namelijk een grote invloed op de openbare ruimtes. Frank herinnert zich nog vorig jaar. “Toen lag er een dik pak sneeuw. Reizigers hadden moeite om daar doorheen te lopen. De wegen van en naar het station waren moeilijk begaanbaar. We hebben met zijn allen staan sneeuw schuiven.” Dit jaar gaat Frank het anders aanpakken. “We hebben zo’n grasmaaier van de gemeente omgebouwd tot kleine sneeuwschuiver. Als het gaat sneeuwen beginnen we direct met het sneeuwvrij maken van de belangrijkste looproutes.” 
Het werk van Frank en zijn collega´s is nooit af. “Als de verbouwing straks klaar is en de werklui zijn allemaal vertrokken, is er voor ons nog steeds genoeg te doen. Maar dat zijn zorgen voor later. Ik denk dat het voorlopig nog wel even onrustig blijft op Den Haag Centraal. En dus ook in de omgeving.”