Fotowedstrijd ‘‘Den Haag in Beeld’

Stad vraagt Hagenaars om foto’s van mooiste waterplekjes Hagenaars kunnen vanaf vandaag foto’s sturen van hun mooiste plekje langs het water (uitgezonderd de zee). De foto’s van deze Haagse ‘waterparels’ zijn te uploaden via de foto-app ‘Den Haag in Beeld’, die is te vinden op www.facebook.com/gemeenteDH. De wedstrijd duurt tot 31 augustus. De beste suggesties worden toegevoegd aan de Haagse waterkaart,die wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer) begin juni heeft gepresenteerd. 
Deelnemers kunnen een rondvaart- of een kanotocht winnen. Er is een vakprijs en een publieksprijs. Een jury beoordeelt wie de vakp rijs wint. De publieksprijs is voor de waterparel die via de app de meeste stemmen krijgt van het publiek. 
Waterkaart
De waterkaart is ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de Haagse grachten, plassen, sloten en kanalen. Los van de zee bestaat Den Haag voor 6 procent uit water. Al dat water achter elkaar gelegd zou een lint van Groningen tot Maastricht vormen. Dat is ongeveer 250 kilometer. Op de waterkaart staan de mooiste plekjes langs het water aangegeven: de zoetwaterparels van Den Haag. Het zijn de verborgen watergangen en waterkanten die de moeite waard zijn om langs te varen of te lopen.
Daarnaast bevat de kaart handige tips voor routes over de Haagse binnenwateren. 
Foto-app
De gemeente gaat de foto-app ‘Den Haag in Beeld’ en de Haagse facebookpagina komende tijd vaker inzetten om Hagenaars vragen te stellen en om ideeën uit de stad te verzamelen. De bedoeling is om zo inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij hun directe leefomgeving en bij de stad als geheel. De app is ook zonder facebook-account te gebruiken. 
Klik hier om de Waterkaart te downloaden.