Foto Schilderen met Licht geplaatst bij Sociale Zaken

Op 4 mei is een foto geplaatst op de muur van het Ministerie van Sociale Zaken bij het monument die in opdracht van 2Samen door Lennaert Roos werd gemaakt n.a.v. het project Schilderen met Licht.
De reacties waren zeer enthousiast, na een korte evaluatieperiode wordt bekeken of hier een vervolg op kan komen door deze plek als “wissellijst” aan te wijzen; zo zou ieder jaar de herdenking van het vergissingsbombardement van Bezuidenhout en 4 mei dit als aanleiding kunnen dienen om ook voor de jongste generatie Bezuidenhouters de geschiedenis levend te houden.

4 mei – geen kranslegging, wel een ander teken van verbondenheid
Achter het SZW-gebouw is het Monument van de menselijke vergissing ter herinnering aan het bombardement op 3 maart 1945. Deze bommenregen op het Bezuidenhout was een fatale vergissing van de Engelsen. De bommen waren bedoeld voor het Haagse Bos, waar het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog V2-raketten h opgeslagen. Een groot deel van de bommen kwam echte terecht op het Bezuide Meer dan vijfhonderd men stierven, duizenden Hagenaars raakten hun huis kwijt.
Sinds de plaatsing van het monument, begin jaren negentig, is de jaarlijkse 4 mei-herdenking van de wijk Bezuidenhout bij dit monument gehouden. Daarbij was SZW altijd vertegenwoordigd door de PSG of een DG.
Begin 2009 heeft de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout besloten te stoppen met de jaarlijkse herdenking. Voortaan zal eens in de vijf jaar een herdenking worden gehouden in een alternatieve vorm, bijvoorbeeld een expositie of een publicatie.
Toch is er dit jaar een nieuw teken dat de herinnering aan het bombardement levend wordt gehouden. Op initiatief van de kunstenaar Lennaert Roos heeft een tiental jongeren tussen 8 en 13 jaar die bij 2Samen in de buitenschoolse opvang te gast zijn, een project Schilderen met licht uitgevoerd. Een impressie daarvan is te vinden op de projectsite.
SZW heeft nu – in overleg met de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout – ingestemd met het verzoek van de projectgroep een foto uit het project te mogen ophangen op de muur achter het monument. De foto is inmiddels bevestigd. In de komende maanden zal door de initiatiefnemers, het Wijkberaad en de gemeente worden overlegd of het fotopaneel permanent kan blijven hangen. Wellicht is het mogelijk de afbeelding jaarlijks te wisselen.