Fonds Burgerschap in 2010 volledig benut

Als gevolg van de vele subsidieaanvragen is de bodem van de 1 miljoen euro van het fonds Burgerschap 2010 bereikt. Dit betekent dat met ingang van 1 juni 2010 geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.
De aanvragen worden op datum van binnenkomst afgehandeld. Bij het bereiken van een miljoen euro worden de aanvragen afgewezen. Dit moment is nu aangebroken. Aanvragen kunnen dus niet meer worden gehonoreerd.

Overzicht van behandelde aanvragen
Jaar Aanvragen
2007 251
2008 249
2009 305
2010 270 (m.i.v. 31/5)

Straatfeesten
Ook voor de subsidie straatfeesten geldt dat door de vele aanvragen geen budget meer beschikbaar is. In 2010 werden ruim tweehonderd aanvragen gehonoreerd.