Fluitende kantoortoren

CDA en VVD-fractie verzoeken het college maatregelen te nemen tegen de fluittonen die de omwonenden van de kantoortoren Prinsenhof in het Beatrixkwartier hinderen. De fluittonen worden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de architectonische top van de 109 meter hoge toren. De klachten kwamen naar buiten toen wijkbewoner mevrouw Faber reageerde op de Posthoorn-artikelen over stadslawaai, getiteld: ‘Mag het wat zachter’, ‘Haagse herrie niet normaal’ en ‘Roep om stille stad’. CDA en VVD vinden dat de gemeente in samenwerking met de projectontwikkelaar en in nauw overleg met de bewonersorganisatie een onderzoek moeten instellen naar de herkomst van deze jammerende geluiden. Misschien moet er een windtunneltest komen voor hoogbouw. Prinsenhof fluit vanaf windkracht 4.