Fijnstof in Bezuidenhout

Burgerinitiatief: Petitie aan de Gemeenteraad van Den Haag
Het Bezuidenhout wordt doorsneden door de Utrechtsebaan, een van de drukste verkeersaders van Nederland. Het autoverkeer daar produceert fijnstof en roet dat schadelijk is voor de gezondheid. De bewoners van Bezuidenhout willen maatregelen van de plaatselijke en landelijke overheid om de kwalijke effecten van deze luchtvervuiling te verminderen.

Fijnstof, een verzamelnaam voor deeltjes in de lucht die voor een belangrijk deel worden uitgestoten door het wegverkeer, is schadelijk voor de volksgezondheid. Jaarlijks overlijden in Nederland enige duizenden mensen vroegtijdig door blootstelling aan fijnstof. Fijnstof veroorzaakt en verergert de symptomen van luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Deze kwalijke effecten gelden in versterkte mate voor kinderen.
Er zijn Europese normen voor fijnstof, maar die kunnen worden beschouwd als een compromis tussen gezondheidsoverwegingen en socio-economische belangen.

De GGD Den Haag stelt: `Voldoen aan de huidige normen voor fijnstof en stikstofdioxide is geen garantie dat er geen gezondheidsklachten optreden.’ In Den Haag worden de wettelijke normen voor luchtkwaliteit op diverse plekken overschreden. Voor het even gevaarlijke roet, uitgestoten door het autoverkeer, bestaan nog geen normen.

Het autoverkeer in de Utrechtsebaan stelt veel mensen bloot aan fijnstof. De aantallen kinderen in kinderdagverblijven en op basisscholen, leerlingen op het middelbaar (beroeps)onderwijs en studenten aan het hoger onderwijs bedragen in totaal zo’n 10.000. Er zijn zo’n 6000 omwonenden, en er werken tussen de 15.000 en 20.000 mensen, vaak in kantoren pal langs of boven de Utrechtsebaan gelegen.

Er zijn verschillende manieren om de kwalijke effecten van fijnstof te verminderen. Een effectieve en betaalbare manier is het aanbrengen van elektrostatische draden boven en langs de weg die het fijnstof `vangen’. Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben zich welwillend over deze `draden’ uitgesproken.

Petitie
Ondergetekenden, wonend in het Bezuidenhout, studerend in het Bezuidenhout of werkend in het Bezuidenhout, verzoeken de gemeente Den Haag met klem alles in het werk te stellen om de kwalijke effecten van de fijnstofproductie door het autoverkeer in de Utrechtsebaan zoveel mogelijk te verminderen.

 

Den Haag, najaar 2012

Klik hier om de petitie te ondertekenen.
Klik hier om het achtergronddocument te lezen dat de werkgroep heeft opgesteld.