Feestelijke start Haagse “citykerk” op 20 en 21 september 2003, opening door burgemeester Deetman

Een open kerk in de stad
De Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout in Den Haag opent op 20 september a.s. haar deuren. Vanaf die datum is een breed publiek op werkdagen van 12:00 tot 14:00 uur welkom om gebruik te maken van de grondig verbouwde kerkzaal, voor een moment stilte, overdenking of gebed. Ook zal werk van Haagse kunstenaars geëxposeerd worden en is er tweemaal per maand een gratis lunchconcert, uitgevoerd door studenten van het nabij gelegen Koninklijk Conservatorium.

Stadskerk
Met dit initiatief beantwoordt de Christus Triumfatorkerk aan de veranderende behoeftes aan zingeving en levensbeschouwing in de hedendaagse stad. Nadrukkelijk wil deze kerk zich openstellen voor geïnteresseerden die geen lid zijn. De kerk biedt een programma aan van activiteiten van zowel religieus-spirituele, culturele als sociaal-maatschappelijk aard. Hiertoe behoren naast de genoemde exposities en concerten ook gespreks- en bijbelkringen, een maaltijd-ontmoetingsproject en thema-avonden met sprekers uit verschillende sectoren.

Hiermee loopt deze gereformeerd-hervormde kerk voorop in de ontwikkeling van zogenaamde “citykerken” zoals die in het buitenland (in onder andere Edinburgh, Bazel, WillowCreek) al langer bestaan. Zij hebben niet zozeer grote ledenaantallen maar trekken met sociale en culturele activiteiten een brede groep bezoekers. De traditionele kerkelijke wijkgrenzen zijn daarbij niet meer bepalend: leden en bezoekers vinden elkaar primair op gedeelde interesses en behoeftes. In de binnenstad van Den Haag werken verschillende kerken, waaronder de Christus Triumfatorkerk en rk spiritueel centrum de Boskant, samen aan een dergelijke ontwikkeling in het verband Kerk Nieuw Centrum.

Officiële opening
Vanouds heeft de Christus Triumfatorkerk een sterk sociale signatuur. Haar betrokkenheid bij de omgeving, de ontmoetings- en zorgfunctie zal ook voor de “nieuwe” kerk de leidraad vormen. Voor de officiële opening is dan ook iedereen uit de omgeving welkom. De festiviteiten beginnen op zaterdag 20 september om 13:30 uur rond het kerkgebouw op de kruising van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Juliana van Stolberglaan, het openingswoord wordt uitgesproken door burgemeester Deetman om 14:30.

Voor meer informatie over de openstelling van de kerk en het feestprogramma van 20 en 21 september: Irene Beers, 06-55306915 of www.christustriumfatorkerk.nl

Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL Den Haag