Extra steun voor chronisch zieken, gehandicapten en gezinnen met kinderen

Chronisch zieken, gehandicapten en gezinnen met kinderen met een laag inkomen in Den Haag krijgen extra financiële steun van de gemeente.
Het college van B & W heeft hiertoe besloten, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep het zwaar te verduren heeft door de landelijke en gemeentelijke bezuinigingen op armoedevoorzieningen.

Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie): ‘Ik ben blij met dit besluit. Een tegemoetkoming voor deze mensen is hard nodig om te voorkomen dat zij in ernstige financiële problemen raken.’

Kool wil chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2012 een jaarlijkse toeslag van € 110 geven.
Ook 65-plussers met een chronische ziekte komen hiervoor in aanmerking.
Voor gezinnen met kinderen wordt de langdurigheidstoeslag verhoogd. Dit is de jaarlijkse toeslag voor mensen die langer dan 3 jaar van een inkomen rond bijstandsniveau moeten rondkomen.
De extra steun is in lijn met aanbevelingen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Dit instituut heeft in opdracht van wethouder Kool de gevolgen van de armoedebezuinigingen in Den Haag in kaart gebracht.
Verantwoorde keuzes
Het Nibud concludeert dat de gemeente verantwoorde keuzes heeft gemaakt bij de bezuinigingen op armoedevoorzieningen. Het merendeel van de lage inkomens, zoals éénoudergezinnen, is zo veel mogelijk ontzien. Chronisch zieken en gehandicapten hebben het moeilijker, omdat het Fonds voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft.

4,5 miljoen
Het college trekt 4,5 miljoen euro uit voor de extra steun aan chronisch zieken en gehandicapten. De verhoging van de langdurigheidstoeslag voor gezinnen met kinderen is mogelijk door een andere verdeling van het beschikbare geld.