Enquête wijst uit: Haagse Houters willen weekmarkt

Een maand of wat geleden hield de gemeente Den Haag een enquête onder inwoners uit Haagse Hout. Een van de vragen was, of ze geïnteresseerd waren in een weekmarkt. De overgrote meerderheid toonde zich voorstander. Drie mogelijke locaties: de Van Hoytemastraat, de Theresiastraat en ’t Kleine Loo.