Enquête grondwateroverlast Bezuidenhout

Beste buurtbewoner van Bezuidenhout, 
Een aantal van u heeft al geruime tijd last van de hoge grondwaterstand, water in de kelder of kruipruimte, optrekkend vocht in de muren en/of een bedompte geur in huis. Na de overvloedige regenval in oktober/november 2012 was het weer heel erg. Het haalde zelfs de pers (zie de Telegraaf van 9 januari jongstleden). 
De buurtvereniging “Boze Emma” heeft inmiddels een inventarisatie gedaan naar grondwateroverlast in een aantal straten, waaruit blijkt dat de overlast reeds geruime tijd groot is.  Daarom is besloten initiatieven te nemen richting gemeente en waterschap.
Omdat wij berichten ontvangen dat ook in andere delen van het Bezuidenhout  sprake is van  grondwateroverlast hebben wij, in overleg met het Wijkberaad Bezuidenhout, besloten de inventarisatie te verbreden tot het gehele Bezuidenhout.
Graag willen wij inzicht krijgen in de werkelijke ernst van de problematiek. Daartoe wordt thans “technisch” onderzoek gedaan door leden die daar verstand van hebben: volgtijdelijk verloop van het grondwaterpeil en de relatie met het wettelijk toegestane niveau, de relatie met de bouwactiviteiten in onze buurt, de relatie met uitzonderlijke weersomstandigheden, enzovoort. Deze inventarisatie maakt hier ook deel van uit. 
Wij verzoeken u de volgende vragen te beantwoorden en deze vragenlijst te retourneren aan: grondwateroverlast_bezuidenhout@hotmail.nl.
Indien u dat wenst zullen wij u op de hoogte houden van de resultaten van de inventarisatie en de voortgang van de contacten met gemeente en andere instanties.
 
Dank alvast voor uw medewerking, 
Namens Boze Emma en Wijkberaad Bezuidenhout, 
Theo Monkhorst