Engelstalige parochie in het Haagse Hout viert honderd jaar Carnegie Stichting

De internationale Engelstalige rooms katholieke Church of Our Saviour heeft sinds een half jaar onderdak gevonden in de kerk van OLV van Goede Raad aan de Bezuidenhoutseweg. Na zo’n 25 jaar in het Aloysius College werd de kapelzaal van de school te klein voor de vele activiteiten van de gemeenschap.
Er moest worden gezocht naar een nieuwe locatie. Vanuit de Oostduinlaan ging iedereen naar de Christus Koning Kerk aan de Robijnhorst. Daar heeft de parochie negen maanden haar activiteiten kunnen ontplooien. Maar al snel werd bekend dat het kerkgebouw niet langer voor de eredienst gebruikt kon worden, dus moest er opnieuw verhuisd worden, deze keer naar de Bezuidenhoutseweg 157.
De gemeenschap telt rond de zestig nationaliteiten en is met een gemiddeld weekend kerkbezoek van achthonderd mensen de grootste parochie in Den Haag. De vieringen zijn op zaterdagavond om 19.30 uur en zondagmorgen om 10.00 uur. Naast de liturgie zijn er tal van andere activiteiten verdeeld over ruim veertig werkgroepen. Fr. Sjaak de Boer van de Mill Hill Missionaries is sinds 1998 pastoor van de parochie.
De internationale parochie organiseert verschillende activiteiten met betrekking tot vraagstukken van vrede en rechtvaardigheid. Zo is er de jaarlijkse Food Fair die met vijfduizend bezoekers aandacht vraagt voor vele zelfhulpprojecten. Ook zijn Fair Trade, Amnesty International en Schuldenlastenverlichting voor arme landen belangrijke speerpunten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de parochie een viering organiseert rond een eeuw vredesinitiatieven van de Carnegie Stichting en alle andere mensen die zich voor dit doel in Den Haag inzetten.
Om aan de wensen en noden van de Nederlands en Engelstalige parochies een goede accommodatie te geven zijn er verschillende aanpassingen in het stijlvolle kerkgebouw aan de Bezuidenhoutseweg nodig. Beide parochies gebruiken dezelfde locatie en dit betekent passen en meten voor beide partijen. Hierover wordt op dit moment met architecten en de betrokken vertegenwoordigers overleg gepleegd. De Engelstalige parochie is trouwens niet de enige internationale gemeenschap in het Haagse Hout, ook de Franstaligen hebben een actieve gemeenschap in de kerk van Marlot in Mariahoeve. Voor meer informatie over het internationaal Engelstalig pastoraat: de pastorie aan de Ruychrocklaan 126, telefoon 3280816 of op de website
www.parish.nl.
Op zondag 13 juni zal er om 10.00 uur in de kerk van OLV van Goede Raad een speciale dankviering zijn ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Carnegie Stichting. Vanuit deze stichting zijn het Vredespaleis en vele andere initiatieven voor wereldvrede ontstaan.