`Elektrostatisch dak over A12′

Het Wijkberaad Bezuidenhout bepleit de komst van een zogenoemd elektrostatisch dak boven het stuk Utrechtsebaan (A12) waarover de gemeente Den Haag het beheer heeft. Dit zou voor de wijk een vermindering van schadelijke fijnstof in de lucht opleveren. Ook de gezondheid van mensen die werken in de kantoren naast en boven de Utrechtsebaan zou hier van kunnen profiteren.
 
Favoriete optie
Ad Wouters van Wijkberaad Bezuidenhout benoemde de innovatie tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving als hun favoriete optie om de kwalijke effecten van vieze auto-uitstoot tegen te gaan. ,,Het systeem bestaat uit draden die boven de weg aan lichtmasten zijn bevestigd en een geaard metaalgaasscherm in de bermen. De draden worden positief geladen en worden samen met de negatieve lading van de aarde een elektrostatische ruimte waardoor het fijnstof neerslaat op het wegdek,” legde Wouters gisteren uit in de raadszaal. ,,Het levert een fijnstofreductie op van 25 procent.” Wouters van Wijkberaad Bezuidenhout gaf verder een ruwe schatting van de kosten: `twee miljoen euro per kilometer van twee keer drie rijstroken’. Het zou boven het circa 1,7 kilometer lange `gemeentelijke’ deel van de A12 moeten komen. 
 
Vervolgsessie
Omdat de commissie Leefomgeving er gisteren niet in slaagde om het onderwerp luchtkwaliteit in één vergadering af te ronden, is er een vervolgsessie ingepland. Dan zal ook de wethouder reageren op het plan van het Wijkberaad.