Eerste resultaten actieplan luchtkwaliteit zichtbaar

De eerste resultaten van het actieplan luchtkwaliteit zijn zichtbaar. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over 2011. De gemeente Den Haag haalt overal op tijd de normen voor fijnstof en stikstofdioxide.
Op een aantal locaties zijn nog wel extra inspanningen nodig. Daarnaast is een aantal maatregelen verder uitgewerkt.

Actieplan luchtkwaliteit
Het actieplan luchtkwaliteit moet ertoe leiden dat de lucht in Den Haag schoner wordt en dat ook blijft. Dat is beter voor de gezondheid van bewoners en bezoekers en zorgt ervoor dat ook in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. Schoner verkeer, minder verkeer en een betere doorstroming van verkeer zijn de belangrijkste maatregelen uit het plan.

Extra maatregelen zijn nodig bij de tunnelmond van de Koningstunnel aan de Lekstraat en op delen van de Neherkade en de Raamweg. Een van de voorgestelde maatregelen bij de Koningstunnel is een proef met het aanbrengen van een speciale verf die stikstofdioxide afbreekt. Daarnaast kan een scherm geplaatst worden waardoor omwonenden minder blootgesteld worden aan uitlaatgassen.

Op de Raamweg kan een verbeterde afstemming van de verkeerslichten leiden tot betere doorstroming. Als dat niet voldoende blijkt, kan het verplaatsen van enkele bomen ervoor zorgen dat fijnstof en stikstofdioxide zich sneller verspreiden en daardoor minder schadelijk zijn.