Eerste eitjes in het Koningin Sophiepark

Op 8 maart hebben Melle, Sem, Loïs, Femke, Elize en Tinka 8 nestkastjes in en rond het Koningin Sophiepark opgehangen (zie het bericht hierover). Renato was toen verhinderd, maar nu was hij er wel bij. Vandaag hebben we gekeken of er vogels waren die gebruik maken van de beschikbaar gestelde woningen.

Dat bleek het geval! In één kastje lag al wat mos en haartjes, het begin van een nest. Maar in één was het nest al klaar en lagen er zelfs 4 piepkleine witte eitjes in! Waarschijnlijk van een koolmeespaartje.  Zie de foto hiernaast.

De rest van de kastjes waren nog leeg op soms enkele vogelpoejes na.

Over een week of twee gaan we kijken of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Best spannend!