Een woning kopen met erfpacht of eigen grond in Bezuidenhout Midden of Oost?

Heeft u uw droomhuis gevonden in Bezuidenhout? Is dit gelegen op eigen grond of op erfpacht? Sinds 2008 is het in Den Haag mogelijk om in bepaalde gebieden te kiezen voor erfpacht of eigen grond.
Koopt u binnenkort een woning gelegen op erfpacht? Dan kunt u tegelijk met de overdracht van de woning bij de notaris, regelen dat dit wordt omgezet naar eigen grond. Voordeel om dit gelijktijdig te doen is dat u geen extra bijkomende kosten heeft voor de hypotheekakte. 

Van erfpacht naar eigendom
Erfpachters in Den Haag kunnen in een aantal gevallen volledig eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan namelijk van de gemeente het ‘bloot eigendom’ kopen. Het bloot eigendom is het volledig eigendom belast met het recht van erfpacht.

Bent u erfpachter en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de aankoop van het bloot eigendom? Dan kunt u het intentieformulier aankoop bloot eigendom invullen. De gemeente onderzoekt dan of uw erfpacht in aanmerking komt om vol eigendom te worden. In dat geval ontvangt u een aanvraagformulier en informatie over de procedure.

Niet alleen eigenaren van woningen kunnen bloot eigendom kopen. Ook de eigenaren van kantoren (buiten kantoor- en bedrijventerreinen), winkels, kleine bedrijven en parkeerplaatsen hebben die mogelijkheid.

Voorwaarden en kosten
Uitgebreide informatie vindt u in de folder Erfpacht of eigen grond. Of lees de regeling Algemene verkoopvoorwaarden bloot eigendom.

Zie ook
Taxatie en grondwaarde
Erfpacht en uitgiftebeleid

Download
Algemene bepalingen Erfpacht Bloot Eigendom  (PDF, 3534 kB)
Brochure Erfpacht of eigen grond 2012  (PDF, 942 kB)
Overzichtskaart Verkoop Bloot Eigendom  (PDF, 738 kB)

Mogelijk interessant
– Storting contante waarde canon erfpachtrecht
– Canons bij vernieuwing erfpachtovereenkomsten
– Taxaties voor erfpacht
– Heruitgifte erfpacht
– Erfpacht: wat mag en wat niet?