Een pelgrimtocht van Bezuidenhout naar Jeruzalem op de fiets


Op zondag 13 juni begint zuster Emmanuelle, lid van de kloosterorde van CTÉ van Jeruzalem en parochiane van de RK Church of Our Saviour, Bezuidenhoutseweg 157 in Den Haag, aan een lange fietstocht. Zij en haar fiets zullen om 10.00 uur worden gezegend voordat ze begint aan haar 3390 kilometer lange pelgrimstocht naar het Heilige Land. Dit is niet haar eerste bedevaart, in het verleden heeft ze al gefietst naar Rome (Italië), Santiago de Compostela (Spanje) en Lourdes (Frankrijk).


Behalve dat deze tocht een pelgrimage naar Jeruzalem is, doet ze dit ook om via sponsoring geld in te zamelen voor de bouw van een dagkapel in het nieuwe gemeenschapscentrum van de Church of Our Saviour. Het streefbedrag is €25.000,-. Voor meer informatie over hoe u deze opmerkelijke religieuze toezeggingen kunt doen, kunt u inloggen op www.parish.nl  (Build With Us/A Way of Grace).