Eén parochieblad voor vier parochies Haagse Hout

HAAGSE HOUT -Vorige maand is het eerste exemplaar verschenen van het nieuwe parochieblad voor de vier katholieke parochies de Haagse Hout. Het blad, De Olijftak genaamd, is voor parochianen van de Katholieke gemeenschap en belangstellenden in de wijken Benoordenhout, Mariahoeve, Marlot, Bezuidenhout en Voorburg-Noord.
Het nieuwe blad maakt deel uit van een veranderingsproces dat is ingezet om vier parochiegemeenschappen geleidelijk om te vormen tot één parochie. Het blad is een van de eerste zichtbare elementen binnen dit proces.
De Olijftak bevat informatie over activiteiten van de parochies en verdiepende artikelen over het katholieke geloof. Ook wordt er geschreven over activiteiten op cultureel en maatschappelijk gebied in en rond om de Haagse regio.
De Olijftak komt zes keer per jaar uit en verschijnt in een oplage van zesduizend.
De vorming van één parochie vloeit voort uit de nota ‘Tent van God’, waarin in de bisschop van Rotterdam, Mgr. A. van Luyn gehoor geeft aan het verzoek van de Paus om parochies te hergroeperen tot meer coherente eenheden. Het gaat om de parochie van St. Paschalis, St. Liduina, O.L. Vrouw van Goede Raad en Christus Koning/Onbevlekt Hart van Maria.