Een korte geschiedbeschrijving van Den Haag Centraal

Het oudste station van Den Haag is Den Haag Holland Spoor. Dit station werd in 1843 geopend door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en heeft al sinds 1843 de naam Den Haag Hollands Spoor (HS).

In 1870 werd in Den Haag een tweede station geopend: Den Haag Rijnspoor. Van station Rijnspoor vertrokken treinen richting Gouda en Utrecht. In 1890 werd de concessie van de Rijnspoorweg ontbonden en overgenomen door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Den Haag Rijnspoor werd daarom vanaf dat moment omgedoopt tot Den Haag Staatsspoor (zie foto).

Begin jaren ’70 wilde NS een nieuw centraal station bouwen. In eerste instantie wilde zij dat doen op de plaats waar het huidige Den Haag HS ligt, vanwege de doorgaande treinen van Amsterdam naar Rotterdam. De gemeente Den Haag wilde echter graag een station dichtbij het centrum, waarna uiteindelijk is besloten om een centraal station te bouwen op de plek van Den Haag Staatsspoor.

Den Haag CS werd in 1973 gedeeltelijk in gebruik genomen, Staatsspoor werd gesloopt om plaats te maken voor de verdere bouw van het nieuwe station. In 1975 was Den Haag CS klaar. Vanaf 2000 wordt Den Haag CS officieel Den Haag Centraal genoemd.

Samengevat
Het huidige Den Haag Centraal heeft een aantal
naamsveranderingen ondergaan:
– 1870 Den Haag Rijnspoor
– 1890 Den Haag Staatsspoor
1970 Den Haag CS
2000 Den Haag Centraal

Wilt u meer oude foto’s van het station bekijken? Neem dan eens een kijkje op onze Facebookpagina.