Ed Reitsma van Ceresprojecten: ‘Verontrusting buurt over komst Parnassia niet nodig’

Overlast sterk verminderd door verbetering van de geestelijke gezondheidszorg
 
Bezuidenhout – De komst van Parnassia in Bezuidenhout Oost wordt door veel buurtbewoners met angst en achterdocht tegemoet gezien. Zij vrezen voor overlast in de vorm van drugsverslaafden en gestoorde cliënten. Is die verontrusting terecht?
 
Project manager Ed Reitsma van Ceres-projecten, die in het verleden vaak met Parnassia samenwerkte, heeft ervaren dat het allemaal wel meevalt. “Nog niet zo lang geleden stond er om zo’n instelling een groot hek. Maar de psychiatrische gezondheidszorg is in korte tijd erg verbeterd, mede dankzij de medicatie en de filosofie erachter is veranderd. Parnassia wil patiënten die door de behandeling stabiel zijn geworden in de stad huisvesten. Ze moeten zo veel mogelijk zelfstandig wonen in combinatie met hulpposten.” Dat was praktisch gezien niet eenvoudig uitvoerbaar: “In de stad zijn bijna geen bouwlocaties te vinden. Toen heeft Parnassia gezegd: ‘Dan komt de stad naar Parnassia toe.”‘ Dus kwam er woningbouw op eigen terrein. “Ceres-projecten heeft huizen op het terrein van Parnassia aan de Monsterseweg gebouwd. Een bijkomend voordeel is, dat het personeel van Parnassia daar wil wonen. Als je een rondleiding over het terrein krijgt, valt de betrokkenheid van het personeel op. Ze gaan op een heel toegankelijke manier met de patiënten om, ook omdat ze net als zij op het terrein wonen. Je hebt daar ook de Emiliehoeve. Dat imago van de drugverslaafden is gigantisch: iedereen denkt dat ze ontzettend veel trammelant veroorzaken. Er is heus wel een keer wat, maar omdat Parnassia haar zaakjes goed voor elkaar heeft, loopt het niet uit de hand.” Alles heeft zijn voors en tegens, aldus Reitsma: “Het nadeel van tussen de ‘gekken’ wonen wordt enorm gecompenseerd door de natuurwaarde van de terreinen. Veel groen, prachtige bomen, gelijkwaardig aan het wonen in Wassenaar.”

Het enige probleem was wat voor soort woonruimte er moest komen voor de patiënten. Reitsma: “In het begin hadden Parnassia en de woningcorporaties moeite om elkaar te begrijpen. Wij kregen een groot aantal deskundigen van Parnassia om de tafel om uit te leggen wat de bedoeling was van het product dat we moesten bouwen. Dat ging heel ver, er kwam zelfs een ruimtepsycholoog aan te pas.” Reitsma legt uit: “De patiënten die we huisvestten, sliepen toen nog met negen personen op één kamer. Op een gegeven moment bleek, dat ze wilden wat wij normaal vinden in de studentenhuisvesting. Samen een flatje delen. met een gemeenschappelijke keuken en badkamer. Iedereen een eigen plekje, maar toch niet vereenzamen.” Dat werd doorgevoerd in de nieuwbouw: “We bouwden dat soort flats voor meer personen in een mix met éénpersoonsflats. want er waren ook mensen die het wel aankonden om alleen te wonen.”

Dat op eigen terrein kon worden gebouwd. had voordelen: “Wij hebben op tempo ontwikkeld en gebouwd. We kregen met weinig ingewikkelde bouwprocedures te maken.” Voor Parnassia daarentegen kwam aanvankelijk in conflict met de overheid. “Die problemen hadden te maken met de regelgeving. Er werd veel ‘overkwaliteit’ geboden. met andere woorden. de woonvormen waren veel te luxueus in de ogen van de overheid. Het is voor hen een enorm traject geweest om te voorkomen dat ze sancties aan hun broek kregen.” De veranderde woonvorm heeft positieve gevolgen en dat kon de overheid tenslotte overtuigen van het belang van de nieuwe woonvormen”. verklaart Reitsma. “Het rendement is verhoogd. Het welbehagen van de patiënten is vergroot en daardoor hebben ze minder medicatie nodig. Parnassia liep gewoon voorop; tegenwoordig vindt iedereen het doodnormaal om psychiatrische patiënten op deze wijze te huisvesten, zeker nu is aangetoond wat een enorme impact dit heeft. Parnassia ontwikkelt nu zelf nieuwbouwprojecten: “Ze hebben op eigen terrein, ook aan de Monsterseweg, een kantoor staan voor hun bouwkundigen.”