Duurzaam: ideeën en ervaringen delen op Facebook

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout van het wijkberaad Bezuidenhout heeft op Facebook een pagina gemaakt voor de inwoners van onze wijk. Doel: het uitwisselen van ideeën en ervaringen op het vlak van duurzaamheid. Ga naar: https://www.facebook.com/duurzaambezuidenhout . Doe ook mee!