Doe mee met de Jeugdraad Bezuidenhout

Zit jij in groep 7 en heb je altijd al willen meebeslissen over je eigen wijk? Heb je goede ideeën over bijvoorbeeld de speelpleinen zoals Spaarwaterveld en de Wijckplaats of de veiligheid in de wijk? Dan is de jeugdraad wat voor jou!
De jeugdraad is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt uitgevoerd door de medewerkers van Stichting Boog en Voor Welzijn.

De jeugdraad is een groep kinderen, die gaan nadenken over wat er anders zou kunnen in de wijk Bezuidenhout Midden-Oost. Ligt er bijvoorbeeld te veel hondenpoep op de stoep zodat je niet kan spelen. Rijden de auto’s te hard door de wijk waardoor het onveilig wordt.
1 x per maand, behalve in de schoolvakanties, komt de jeugdraad bij elkaar om dit soort dingen te bespreken en om er actie op te ondernemen.
Je wordt na schooltijd door ons opgehaald (na overleg mag je ook alleen) en krijg je van ons een lunch aangeboden in het buurtcentrum Bezuidenhout.
Er wordt een voorzitter gekozen en om de beurt maakt iemand een verslag van het overleg.
Regelmatig komt er een gastspreker langs om zijn/haar verhaal te doen zoals de wijkagent of de wethouder. Maar we zullen ook een uitstapje maken naar bijvoorbeeld het stadsdeelkantoor of het stadhuis. Aan het einde van het schooljaar organiseert de jeugdraad ter afsluiting een grote activiteit voor alle kinderen uit de wijk.
Dag: 1 x per maand op woensdag
Tijd: vanaf 12.00 – 14.30 uur
Leeftijd: kinderen uit groep 7
Locatie: Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25

Inmiddels zijn we met 11 leerlingen gestart afkomstig van de Nutsschool BZH, Van Hoogstratenschool en Liduina basisschool en hebben we onze eerste kennismakingsbijeenkomst op woensdag 30 november gehad.
Op woensdag 7 december is weer een bijeenkomst waarin we een voorzitter gaan benoemen en alvast met het door de Jeugdraad gekozen thema Milieuvervuiling aan de slag zullen gaan.
Vanaf januari volgend jaar zullen we maandelijks bij elkaar komen en het thema verder uitwerken.

Aanmelden of meer info? Stuur een mailtje naar marilyn.weber@voorwelzijn.nl
Kinderwerk Bezuidenhout, Marilyn Weber, 06-816 88 744
Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25, 070-347 72 97