Dienst OCW permanent op stadsdeelkantoren

De Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) zet vanaf januari 2006 permanent medewerkers in op alle stadsdeelkantoren. Het College van burgemeester en wethouders wil hiermee de contacten tussen de bewoners en maatschappelijke organisaties in de stadsdelen en deze dienst verbeteren.
Door deconcentratie wordt de uitvoering van taken directer met de belanghebbenden in het stadsdeel afgestemd en sneller actie ondernomen. Een proef in 2005 met stadsdeelteams van OCW in de stadsdelen Leidschenveen -Ypenburg en Escamp is door alle partijen positief beoordeeld.


De stadsdeelteams van OCW krijgen drie hoofdtaken:
– zij zijn het aanspreekpunt voor bewoners en instellingen;
– zij dienen snel te handelen op vraag en aanbod uit het stadsdeel en
– zij stemmen de uitvoering van het werk door OCW af met andere (gemeentelijke) instanties.


De deconcentratie van de dienst OCW naar de stadsdelen omvat in eerste instantie werkzaamheden op de beleidsterreinen welzijn en jeugd, integratie, emancipatie en antidiscriminatie. In 2006 zal de dienst onderzoek doen naar het uitbreiden van de dienstverlening met andere onderdelen van de OCW.