Dennis Wijmer – Ik hou zo van Bezuidenhout

 

Ik hou zo van Bezuidenhout


 
Ik hou zo van Bezuidenhout


het is gewoon geen wijk als al die and’re


Bezuidenhout , laat mij nioet koud


en daar kan niemand ooit iets aan veranderen


 
Bezuidenhout , laat mij niet koud ,


een beetje jong , een beetje oud


een beetje sjofel , maar ook sjiek


Ik beken m’n liefde hier voor jou en plein publique


 
Ik heb er niet zo lang geleden ooit een tijd gewoond


Amalia van Solmsstraat , op een hoekje naast een speeltuin


toen verrezen op de kaalslag van het bombardement


waar de kinderen vrolijk spelen op historisch fundament