Den Haag zet 650.000 euro subsidie in voor glasisolatie

Vanaf 22 februari 2012 kunnen Hagenaars subsidie aanvragen voor het aanbrengen van geïsoleerd HR++ glas.

Deze nieuwe duurzaamheidsregeling is een aanvulling op de al bestaande subsidies voor dak- en vloerisolatie, groene daken en zonnepanelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 650.000 euro in te zetten voor de periode 2012-2014. Met deze maatregel hoopt de gemeente de uitstoot van CO2 terug te dringen en nog meer bij te dragen aan een CO2 neutrale stad in 2040.

De regeling is bedoeld voor huiseigenaren, verhuurders en VvE’s van woningen die voor 1985 zijn gebouwd. Met isolatieglas blijft de warmte beter binnen en gaan de stookkosten omlaag. De subsidie bedraagt 35 euro per m2, dekt maximaal 70% van de totale kosten en kan met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2011 worden aangevraagd. De plaatsing van het materiaal moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De benodigde informatie is te vinden op www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Den Haag heeft veel oude panden (van voor 1985) die vaak slecht geïsoleerd zijn. Het duurzamer maken van die woningen levert dus veel winst op. Voor een gezond binnenklimaat moet er ook na de isolatie wel voldoende ventilatie mogelijk zijn. Een subsidie voor het aanbrengen van ventilatieroosters is daarom onderdeel van de regeling.