Den Haag stopt met subsidie zonnepanelen

De gemeente Den Haag stopt met de subsidieregeling voor zonnepanelen. Doordat zonnepanelen steeds goedkoper worden en meer energie opleveren, is er voor particulieren en bedrijven geen belemmering meer om ze aan te schaffen. Een subsidieregeling is daarom niet meer nodig.
Een investering in zonnepanelen levert een rendement (verhouding tussen kosten en de opbrengst) op tussen de 3 en 6%. Op dit moment is dat meer dan het rendement op een spaarrekening. Ongeveer de helft van de zonnepanelen in Den Haag wordt aangeschaft zonder financiële bijdrage van de gemeente.
Gemeente blijft aanleg stimuleren
De gemeente blijft de aanleg van zonnepanelen op andere manieren stimuleren. Zo kunnen verenigingen van eigenaren (VvE) terecht bij de VvE-balie voor informatie over de technische, financiële en organisatorische kanten van het plaatsen van panelen. En stelt de gemeente op verzoek van bewoners de daken van gemeentelijke panden beschikbaar voor zonnepanelen. Een voorbeeld daarvan is het dak van sporthal Gaslaan.
6 megawattpiek
De subsidieregeling voor zonnepanelen die sinds 2011 liep, werd door de gebruikers hoog gewaardeerd en heeft geleid tot een flinke toename van het aantal zonnepanelen in de stad. Ieder jaar werd met het budget een grotere hoeveelheid zonnepanelen geïnstalleerd. 
Alle zonnepanelen in Den Haag produceren samen nu ruim 6 megawattpiek aan zonne-energie. Sinds de start van de regeling is er bijna 5 megawattpiek bij gekomen. Bijna de helft hiervan is mogelijk gemaakt met subsidie.
Tot en met 2014 heeft de gemeente ongeveer € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. Voor elke euro subsidie is door particulieren en bedrijven ongeveer € 3 extra geïnvesteerd.