Den Haag gaat meer afval gescheiden inzamelen

Papier, glas, plastic en textiel horen niet in de gewone afvalbak. Zamel ze apart in. Dat is goed voor het milieu en vaak kost het minder geld. Het college heeft een voorstel om de afvalscheiding in Den Haag te verbeteren, aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer verzamelcontainers
Om te stimuleren dat Hagenaars nog meer papier, glas en textiel apart houden, wil het college verspreid door de stad 10-tallen extra verzamelcontainers plaatsen. Het gaat om minstens 30 papierverzamelcontainers, 15 textielcontainers en 10 glascontainers. In het plan wordt de inzameling van kapotte elektronische apparaten en textiel uitgebreid.
Ook zijn er voor de wijken met laagbouw 10.000 extra kliko’s (minicontainers) voor papier en 5000 voor groente-, tuin- en fruitafval (GFT) of kunststof. De gemeente wil veel bereiken. Zo moet de hoeveelheid oud papier die apart wordt ingezameld met 50 procent omhoog. Voor textiel is dit 43 procent en voor glas 13 procent.

Abonnementen geen succes
“We willen naar een slim afvalbeleid toe. Waar kansen liggen, pakken we die op. Andersom stoppen we met wat niet blijkt te werken”, zegt wethouder Sander Dekker van Financiën en Stadsbeheer. Een voorbeeld hiervan is het abonnementensysteem voor de wekelijkse inzameling van groente-, tuin- en fruitafval in Escamp, Centrum, Mariahoeve en de kuststrook van Scheveningen. Omdat maar 1 op de 10 huishoudens meedoet, wil de gemeente hiermee stoppen. Het kost meer geld dan het oplevert. En omdat er maar zo weinig huishoudens meedoen is het ook niet beter voor het milieu.

Andere manier van inzamelen
In minder dichtbebouwde wijken zijn er nog veel kansen. Mensen kunnen er makkelijk kliko’s gebruiken. De gemeente wil eerst onderzoeken wat beter is voor het milieu én de financiën: het huis-aan- huis apart inzamelen van GFT  óf het huis- aan huis inzamelen van kunststof. 
Als dat duidelijk is, volgt er in Leidschenveen een proef met een andere manier van inzamelen. De ene week wil de gemeente dan restafval inzamelen en andere week óf het kunststof óf het GFT. Als er bij de proef veel meer afval gescheiden wordt, zoals verwacht, dan is het plan om dit systeem in de loop van 2012 te gaan invoeren bij circa 25.000 huishoudens in gebieden met veel laagbouw en ruime tuinen In andere gemeenten wordt al gewerkt met de inzameling van om de week een andere soort afval. Dit werkt er goed.

Duurzaamheid
“Heel veel Hagenaars zien het belang in van afvalscheiding en zijn ook bereid daarnaar te handelen”, zegt wethouder Sander Dekker. “Wij willen dat ondersteunen. Elke kilo die naar de verbrandingsoven gaat, kost geld. Dat spaar je uit als je papier, textiel, glas of plastic inzamelt voor hergebruik. Sterker nog, het kan zelfs geld opleveren. Zo gaan duurzaamheid en lagere kosten hand in hand.”

Informatie over het aanvragen van containers voor huisvuil, papier of groente-, fruit- en tuinafval (GFT) vindt u op de site van de gemeente.