Den Haag Centraal krijgt een prachtig metrostation

Den Haag Centraal is het laatste station van de E-lijn (ook wel Erasmuslijn genoemd), de metrolijn die Rotterdam met Den Haag verbindt. Het is onderdeel van het grotere project Randstadrail. De metro’s stoppen op Den Haag Centraal nu nog op spoor 11 en 12, maar in de toekomst krijgt de metro een eigen station. John van Rootseler weet hier alles van.
John van Rootseler is werkzaam voor ProRail. Hij is omgevingsmanager van de HSE, het Haags Startstation Erasmuslijn. “De HSE is de sluitsteen van RandstadRail. Als de HSE wordt opgeleverd, is RandstadRail officieel klaar. Het is leuk om verantwoordelijk te zijn voor de bouw van het laatste station. Wij zijn toch een beetje het sluitstuk van een prachtig project. ” Van Rootseler vertelt dat er veel varianten waren voor de HSE. “Er was een tunnelvariant, een variant op busstationniveau en er was een idee om de metrohalte boven het busplatform te bouwen. Uiteindelijk heeft de gemeente Den Haag ervoor gekozen om de HSE direct naast en half boven busplatform te bouwen.”
De metrohalte komt op palen, tussen het busplatform en het Nationaal Archief, in de Anna van Buerenstraat. De metro’s stoppen straks net buiten de nieuwe stationshal, maar de kap van de halte loopt wel door tot in de hal. Reizigers kunnen daardoor altijd droog van de HSE naar het station. Net als bij de stationshal is ook bij de metrohalte transparantie het toverwoord. Er zal veel met glas gewerkt worden. Het ontwerp is gemaakt door Zwarts en Jansma Architecten die ook de “Netkous” in de Beatrixlaan ontwerpen hebben.
Aanbesteding 
Van Rootseler vertelt dat de aanbesteding inmiddels is begonnen. “Het is nog niet bekend welke aannemer de metrohalte gaat bouwen. Daarover krijgen we in april meer duidelijkheid. De bedoeling is dat de aannemer in het najaar van dit jaar begint met bouwen. Maar waar hij precies gaat beginnen en hoe hij de bouw gaat aanpakken, is dus nog niet bekend.”
Contact met de buurt
Als omgevingsmanager is John verantwoordelijk voor het gebied waarin de HSE ontwikkeld wordt. Hij heeft veelvuldig overleg met de buurtbewoners. “Wij besteden veel aandacht aan contact met de wijkomgeving. Er is een klankbordgroep, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. In deze klankbordgroep hebben we onder andere het landschapsplan besproken. Samen met de buurtbewoners hebben we besloten dat het stuk groen langs het spoor een park wordt. We realiseren in het voorjaar van 2014 al de inrichting van het gebied rondom de Witte Anna, als eerste fase van het landschapsplan. Dat is inclusief een full-size basketbalveld en een voetbalveldje bij het waterbassin. Het is de bedoeling dat dat aan het begin van de zomer klaar is. Na de bouw van de HSE wordt het resterende deel van het park direct naast het spoor aangelegd.”
Veiligheid
Naast het intensieve contact met de omgeving besteedt John ook veel aandacht aan de veiligheid. “ProRail heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. We willen veilig bouwen, maar ook een veilige omgeving. Het veilige bouwen is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Wij zorgen er samen met de aannemer voor dat de omgeving veilig is.” Eén van de aandachtspunten is een nieuwe fietsenstalling onder het Bernhardviaduct. “Als wij beginnen met de bouw van de HSE is deze fietsenstalling al in gebruik. Dat betekent dat het bouwverkeer veelvuldig fietsers tegen zal komen. Wij gaan met de aannemer in gesprek om ervoor te zorgen dat er goede veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ongelukken te voorkomen.”
Planning
Hoewel het voor een deel nog koffiedik kijken is, kan John een voorzichtige planning van de bouw van de HSE geven. “Als de aanbesteding afgerond is, kan de aannemer beginnen. We gaan ervan uit dat hij in het najaar begint met de bouw van de HSE. Tijdens de bouw blijven de metro´s gewoon op spoor 11 en 12 binnenkomen, zoals dat nu ook het geval is. Vanaf december 2015 tot en met de zomer van 2016 gaan we de sporen aansluiten, de beveiliging aanleggen, testen we het nieuwe metrostation en wordt er proef gereden. De E-lijn rijdt in die periode waarschijnlijk niet door tot Den Haag Centraal. De Laan van NOI (Nieuw Oost-Indië) is dan het eindstation. Na het testen nemen we de gloednieuwe metrohalte in gebruik. Dat zal in de zomer van 2016 zijn.” 
Tot die tijd is John zo’n twee dagen in de week op het station te vinden. “Ik heb erg veel zin in de bouw. Er is nu nog niet veel te zien. Maar ik word heel enthousiast van de visuals. Het wordt een prachtig metrostation!”