Deetman krijgt boek ‘Boodschap aan bevolking’

Nieuw licht op bombardement Bezuidenhout op 3 maart 1945
DEN HAAG – Het bombardement op de wijk Bezuidenhout is de grootste ramp die Den Haag ooit heeft meegemaakt. Honderden mensen verloren het leven, er waren vele gewonden en tienduizenden Hagenaren werden dakloos. Het bombardement was een vergissing van de geallieerden, die van plan waren om de V2-installaties in het Haagse Bos te treffen. Als gevolg van een aantal fouten zijn niet deze vernietigd, maar een groot gedeelte van de woonwijk Bezuidenhout. De stichting 3 maart ’45, initiatiefnemer voor de jaarlijkse herdenking, is vaak benaderd met verhalen en suggesties van nabestaanden. Volgens sommigen zou het bombardement andere redenen hebben gehad. Redenen die wijdlopig van aard zijn. Voor het Stichtingbestuur is dit de aanleiding geweest om nader onderzoek te laten verrichten naar de werkelijke toedracht van het bombardement. De feitelijke gebeurtenissen zijn tot op heden slechts mondjesmaat en met afstand bestudeerd, terwijl bronvermeldingen vaak ontbraken. Het onderzoek is verricht door historicus drs Carlo Tinschert die de gelegenheid heeft gehad om bronnen uit de eerste hand te raadplegen, waaronder diverse archieven in Londen. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door een flink aantal sponsoren. De resultaten van het onderzoek zijn in boekvorm verschenen en afgelopen vrijdag werd het eerste exemplaar door de Stichting 3 maart ’45 aangeboden aan burgemeester Deetman. Het boek draagt de titel `Boodschap aan de bevolking van Den Haag – Oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op 3 maart 1945’. Het boek verschijnt bij de SDU en zal verkrijgbaar zijn in de boekhandels. Tevens zal het boek op zaterdag 17 december in de Theresiastraat verkocht worden. Het boek heeft 207 pagina’s, de prijs bedraagt € 12,-.