Deelnemers blikken terug op Senioren Zomerschool 2003-10-27

Film in Wijk- en Dienstencentrum

door Piet Niekerk

DEN HAAG -De ‘Senioren Zomerschool Haagse Hout’ bestaat uit een serie gevarieerde activiteiten: excursies, lezingen, uitstapjes enzovoort, georganiseerd door medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Haagse Hout, ten behoeve van senioren uit de wijken Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot.

Dit initiatief is een groot succes gebleken en de 17 evenementen van de afgelopen zomer mochten zich verheugen in eveneens grote belangstelling. In juli van dit jaar werd de Senioren Zomerchool voor de elfde maal georganiseerd en de toeloop was zo massaal dat deelname als het ware niet te veel geanimeerd moest worden vanwege de capaciteit… Tijdens de uitstapjes en andere activiteiten werden dit jaar alweer voor de vijfde keer video-opnamen gemaakt door de begeleidende vrijwilligers, die er een herinneringsfilm van maakten, Afgelopen dinsdag werd de film vertoond in WDC Johannes Camphuysstraat voor de circa 80 deelnemers aan de Zomerschool, een feestelijk weerzien van de zonnige belevenissen afgelopen zomer. De voorstelling duurde ongeveer twee uur en de videobeelden waren voorzien van fraaie muziekfragmenten, het geheel traditioneel gezellig gemaakt met koffie en gebak in de pauze. Alom waardering!