De politieheli, een extra opsporingsmiddel

Politie-eenheid Den Haag – De politie zet steeds vaker de politieheli in en in sommige gevallen maakt dit ook echt het verschil. Het doel van de heli is nadrukkelijk het vergroten van de pakkans van verdachten. Dit jaar heeft de heli al bijna 300 keer gevlogen in Den Haag en omstreken. Dit heeft tot twaalf aanhoudingen geleid.
Naast deze twaalf aanhoudingen heeft de politieheli indirect geholpen bij de aanhouding van vele andere verdachten. De inzet van de heli heeft namelijk verschillende redenen. “Enerzijds wordt de heli inderdaad ingezet bij (de ondersteuning van) het aanhouden van verdachten van High Impact Crimes (overvallen, woninginbraken, straatroof e.d.) en anderzijds heeft het ook een preventieve werking op bijvoorbeeld evenementen” aldus Ewald Beld, chef meldkamer van de politie-eenheid Den Haag. “Daarnaast kan de heli de agenten tijdens een incident een goed overzicht geven van de omgeving, mogelijke vluchtroutes enzovoorts. Deze beelden worden rechtstreeks doorgezet naar de meldkamer, zodat zij agenten op straat goed kunnen aansturen. Deze beelden kunnen later gebruikt worden bij de bewijsvoering en kunnen dus een rol spelen in de rechtzaal.” Daarnaast wordt de heli regelmatig ingezet bij zoekacties naar vermiste personen. 
Afweging geluidsoverlast/veiligheid
De meeste aanhoudingen waarbij de politieheli een rol speelt vinden ’s nachts of ’s avonds plaats. Om de overlast te beperken worden de vlieghoogte en aanvliegroutes waar mogelijk aangepast. “Vooral bij High Impact Crimes, waar de impact voor de bewoner groot is, is een aanhouding een belangrijk aspect bij het verwerken van zo’n gebeurtenis. Daar tegenover staat de (geluids)overlast die de heli kan veroorzaken. De politie maakt altijd de keus ‘gaan we voor veiligheid en het pakken van de daders of gaan we voor een ongestoorde nachtrust van de burger’. De keuze vanuit politieoogpunt is niet zo moeilijk te maken, maar ik snap ook dat de individuele Hagenaar daar soms een andere mening over heeft. Daarom kijken we nadrukkelijk per incident of de inzet van de politieheli een toegevoegde waarde heeft. Er moet een goed signalement zijn en een reële pakkans. Het is extra opsporingsmiddel, maar zeker geen doel op zich”.
@Politieheli
De heli is voor belangstellenden te volgen @DePolitieheli en via @Poldenhaag. “We proberen via socialmedia de inwoners zoveel mogelijk op te hoogte te houden over de inzet van de heli.”