De geschiedenis van Den Haag Centraal (deel 2)

Den Haag heeft een lange geschiedenis als het aankomt op treinen en stations. Het centrum van de stad heeft al sinds 1870 een station. In een aantal artikelen beschrijven wij ‘De geschiedenis van Den Haag Centraal.’ In het tweede deel van deze serie komt de bouw van het Centraal Station aan bod.
In het vorige artikel over de geschiedenis van Den Haag Centraal is te lezen dat er al bijna anderhalve eeuw treinen naar het centrum van Den Haag rijden. Het eerste station, dat in het hart van de stad lag, was het Rhijnspoorstation (RS). Toen de Nederlandse staat de Nederlandsche-Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) in 1890 overnam, kreeg het station een nieuwe naam, het Staatsspoor (SS). Dit Staatsspoor bleef ruim tachtig jaar bestaan. 
CS in het centrum van de stad
In 1970 besloot de NS (Nederlandse Spoorwegen) dat Den Haag een Centraal Station moest krijgen. De NS wilden in eerste instantie Hollands Spoor ombouwen tot Centraal Station. Maar daar dacht de gemeente Den Haag anders over. De gemeenteraad vond dat Hollands Spoor te ver van het centrum af lag. Het nieuwe Centraal Station moest dicht bij de stad komen te liggen, zodat de gebouwen van de overheid beter bereikbaar werden. De NS stemden hiermee in en begon op het stuk grond naast het Staatsspoor met de bouw van het Centraal Station. Men besloot van Den Haag Centraal een kopstation te maken, omdat de treinen toch niet verder hoefden te rijden. De plannen om het spoor door te trekken naar Scheveningen waren immers voorgoed van tafel. 
Start van de bouw
De bouw van het Centraal Station begon in 1970. Tijdens de werkzaamheden bleef het naastgelegen Staatsspoor open, zodat inwoners van Den Haag nog gewoon naar Gouda en Utrecht konden reizen. In september 1973 was de bouw van Centraal Station al zo ver gevorderd, dat de eerste perrons open konden. Doordat de treinen sindsdien op CS aankwamen, werd het Staasspoor overbodig. Eind 1973 werd begonnen met de sloop van dit oude station. Twee jaar later, in 1975, was het Centraal Station helemaal af. 
Verbinding
Den Haag Centraal was in het begin van de jaren zeventig alleen bereikbaar voor treinen van de lijn Utrecht-Den Haag. Omdat er nog geen spoorverbinding was met de lijn Amsterdam-Rotterdam, konden treinen uit deze twee steden niet tot in het centrum van de stad komen. Deze treinen stopten op Hollands Spoor of op de Laan van Nieuw-Oost Indië. In 1975 werd begonnen met het aanleggen van spoorverbindingen met de Laan van NOI en Hollands Spoor. In 1975 konden treinen vanuit Amsterdam op Centraal Station komen en een jaar later was de spoorverbinding met Hollands Spoor een feit. 
Steeds meer forenzen op CS
Door deze spoorverbindingen werd Den Haag Centraal voor forenzen een steeds belangrijker knooppunt. Vanaf CS reizen ze met de tram, bus of metro verder door de hele stad. Momenteel maken zo’n 190.000 reizigers dagelijks gebruik van Den Haag Centraal. De verwachting is dat dit aantal in 2020 verdubbeld is.