Dankzij D66 afvalcontainers ook in het weekend geleegd

D66 is blij dat de problemen met volle afvalcontainers ook in het weekend aangepakt gaan worden. De HMS gaat in het weekend minimaal één keer per dag alle locaties met verzamelcontainers (glas- en papiercontainers, etc.) controleren. D66-raadsleden Tobias Dander en Kim Waanders hadden om maatregelen gevraagd, omdat het de raadsleden was opgevallen dat de containers vooral in het weekend regelmatig vol zitten.
 
Schone straat
Wanneer afvalcontainers vol zitten, plaatsen mensen hun afval vaak naast de containers. Dat leidt tot verrommeling van het straatbeeld. “Het is goed dat de HMS nu ook in het weekend gaat controleren of de containers vol zitten of dat er vuil naast de containers is geplaatst en daar vervolgens maatregelen op neemt,” zegt Waanders. “Dat voorkomt dat het afval over de straten waait.”
 
Afvalscheiding
Naast een schone leefomgeving is het voor D66 belangrijk duurzaam met afval om te gaan. “Het moet daarom zo makkelijk mogelijk zijn om afval gescheiden aan te bieden. Volle containers in het weekend helpen daar niet bij, want dat is juist het moment voor veel mensen om hun opgespaarde gescheiden afval weg te brengen,” merkt Dander op. “Hiermee toont Den Haag aan dat het de problemen met de volle glas-. papier, textiel- en kunststofcontainers serieus neemt en onderstreept het de ambitie om zo veel mogelijk afval gescheiden in te zamelen.”
 
Informatie
D66 vroeg ook aandacht voor de informatieborden bij de containers. Daarop staat dat wanneer de containers vol zijn, men het nummer ‘14070’ kan bellen. “Alleen is dat nummer in het weekend onbereikbaar, maar via de website heeft de gemeente een goedkoop alternatief,” aldus Dander. Ons voorstel was daarom om ook de website op de informatieborden te vermelden. Ik ben erg blij dat de gemeente deze suggestie overneemt en de borden aanpast.” Naast de website zal op initiatief van D66 ook een verwijzing naar een app van de gemeente komen te staan. Via de app kunnen mensen dan ook doorgeven dat een container vol is.