D66 velt oordeel na enquête over Bezuidenhout

De Theresiastraat in Bezuidenhout is een goede winkelstraat met een prima divers aanbod. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over het woonklimaat en de bereikbaarheid.
Grote zorgen maakt men over de oprukkende kantorenontwikkeling aan de rand van de wijk (Beatrixkwartier) en de daarmee gepaard gaande hoogbouw. De fractie deelt deze zorg en vraagt regelmatig aandacht voor de eerder gemaakte afspraken over de hoogbouw en parkeerdruk. Een aandachtspunt is dat de mogelijkheid van GSM-parkeren er voor zorgt dat veel kantoorpersoneel toch de auto’s in de woonwijken parkeert in de commissie verkeer zal de fractie hierover vragen stellen. Het is ook in de stadsdeelcommissie aan de orde geweest.
Het te hard rijden in de Theresiastraat is ook vaak genoemd en de fractie zal dit eveneens aan de orde stellen.. Een ander zeer opvallend resultaat van de enquête (85%) is het gebrek aan goede fietsstallingen in de gestapelde woonstraten. De fractie gaat een voorstel verder uitwerken om meer inpandige fietstallingen te realiseren en zal verzoeken om meer fietsbeugels.
Het legen van glas- en papierbakken gebeurt te weinig en er is behoefte aan een bereikbaar vuildepot. De fractie heeft geconstateerd dat de telefoonnummers op de bakken ontbreken en zal de wethouder bevragen. De discussie over de Carel Reinierskade is door de fractie aangekaart ivm met de nieuwe fietstunnel onder het spoor bij de molen. Over de een mogelijke herinrichting wordt de raad geïnformeerd als er groot onderhoud wordt gepland.
Een jongerencentrum met een soort internetcafe wordt gerealiseerd aan de Heutszstraat in 2004.