D66: Pak grondwateroverlast in Bezuidenhout aan

D66 wil dat de gemeente meer aandacht gaat besteden aan grondwateroverlast. D66-raadslid Tobias Dander heeft het college daartoe opgeroepen. “De laatste tijd ontvangen wij steeds meer klachten van bewoners over overlast door grondwater”, aldus Dander. “De klachten komen vooral uit het Bezuidenhout, Mariahoeve en Wateringse Veld. Veel mensen hebben het gevoel dat de gemeente te weinig doet om grondwateroverlast aan te pakken. Wij roepen het college daarom op om actie te ondernemen.”
Peilen
Het probleem van de overlast lijkt vooral te spelen in wijken waar niet al te lang geleden nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Bewoners willen nu weten waar ze aan toe zijn. Dander: “Via het digitaal grondwaterloket van de gemeente kunnen bewoners het grondwaterpeil in hun buurt bekijken. Het probleem daarbij is dat de waterstand maar één of hooguit twee keer per maand wordt gepeild. Het daadwerkelijke grondwaterpeil is direct na hevige regenbuien echter vaak veel hoger. Sommige bewoners willen daarom zelf gaan peilen. Wij willen dat de gemeente hier ondersteuning aan verleent, bijvoorbeeld door de eigen peilbuizen toegankelijk te maken.”
Visie en verantwoordelijkheid
Het grondwaterprobleem is al eerder door D66 aangekaart, maar daar lijkt wethouder Revis (VVD) nog niet veel mee te hebben gedaan. “In januari van dit jaar heb ik de wethouder gevraagd om met een update van het grondwaterbeleid te komen”, aldus Dander. “De laatste versie van het beleid stamt uit 2006 en de wethouder heeft toezegd nog dit jaar met die update te komen. Het jaar is inmiddels bijna voorbij dus ik ben benieuwd wanneer dat komt. Daarbij is het vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt over wie waar verantwoordelijk voor is. Welke rol spelen gemeente, provincie en hoogheemraadschap en welke verantwoordelijkheid hebben mensen zelf? Dat is vaak nog niet duidelijk.”
De schrijftelijke vragen van Tobias Dander leest u hier (pdf).