D66 maant College tot spoed inzake parrkeerdruk in Bezuidenhout-Oost

D66 wil graag weten waar het voorstel van het college van B&W blijft om de parkeeroverlast in Bezuidenhout-Oost aan te pakken. D66-raadslid Joost Sneller heeft het college daarom vragen gesteld die u hieronder kunt vinden.  
 

Den Haag, 1 juni 2012
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
 
In zijn brief van 22 februari 2011 heeft het college beloofd: “Afhankelijk van de uitkomsten van dit nadere onderzoek in heel Bezuidenhout-Oost (zowel voor het huidige vergunningengebied als de kraag) zal ik u eind 2011 of begin 2012 informeren over de mogelijke oplossingen inclusief het draagvlak daarvoor.” (RIS 179186) Tot op heden is deze informatie nog niet door de Raad ontvangen. Ondertussen neemt de parkeeroverlast toe en stijgt ook de ergernis bij bewoners. Daarom wil de D66-fractie graag aandringen op spoedige toezending van een voorstel
aan de Raad.

Met inachtneming van artikel 38 van het reglement van orde stelt de fractie van D66 de volgende vragen:
Waarom heeft het college nog steeds geen voorstel naar de Raad gestuurd om de parkeeroverlast in Bezuidenhout-Oost op te lossen?

Is het college bereid op zeer korte termijn met een oplossing te komen voor de parkeerproblemen in Bezuidenhout-Oost?