Convenant Schoolveiligheid Haagse Hout

Acht scholen voor voortgezet onderwijs uit stadsdeel Haagse Hout in Den Haag ondertekenden op 28 juni een convenant Schoolveiligheid.
In dit convenant staan afspraken over veiligheid in en om scholen. Daarbij kan het gaan om verkeersveiligheid, brandveiligheid en geweld op school. In het vergroten van de veiligheid trekken de scholen samen op met de politie en het Openbaar Ministerie.
Eén van de afspraken in het convenant is dat elke school een schoolgebonden plan van aanpak en handelingsprotocol vaststelt met de partners die voor hen belangrijk zijn. Dit plan van aanpak geeft een praktische invulling aan het veiligheidsbeleid.
Haagse Hout is het eerste stadsdeel waarin alle scholen voor voortgezet onderwijs het convenant tekenen. Het is de bedoeling dat in elk stadsdeel een dergelijk convenant wordt afgesloten.

Ondertekening
De gemeente, het OM en de politie tekenen het convenant samen met het Aloysius College, het Diamant College, de François Vatelschool, het Haags Montessori Lyceum, het Maerlantlyceum, het College St. Paul, De Vrije School en het Zandvliet College. De ondertekening vindt plaats op de François Vatelschool.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “Onderwijs vraagt om een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving. Het convenant dat nu gesloten wordt, is gebaseerd op samenwerking tussen partners die hun bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in- en rond de school. Deze afspraken op papier moeten in de praktijk hun vruchten af gaan werpen. Ook daarbij komt het op goede samenwerking aan.”