Convenant Buurt Preventie Team Mariahoeve

Gemeente, bewoners, politie en andere betrokkenen slaan de handen ineen om te werken aan een veilig en leefbaar Mariahoeve. Om dat streven extra kracht bij te zetten, tekende burgemeester Jozias van Aartsen maandag 1 juli een convenant met bewoners en professionals in Mariahoeve.
In het convenant spreken gemeente, politie, woningbouwverenigingen, bewonersorganisaties en de coördinatoren van het Buurt Preventie Team (BPT) af dat het BPT bewoners zal stimuleren om mee te helpen bij het schoon, heel en veilig houden van hun wijk. Te denken valt onder meer aan preventie van criminaliteit in de buurt en toezicht op het straatmeubilair.
BPT
Het BPT Mariahoeve bestaat uit veertien leden. Dit team loopt één keer per week een ronde door de buurt. Het BPT werkt nauw samen met politie Overbosch en er is regelmatig contact met de wijkagent. Het is voor Mariahoeve erg belangrijk dat er een BPT actief is in de wijk. Een goed functionerend BPT draagt bij aan de veiligheid en de leefbaarheid in Mariahoeve.