Commissie spreekt op 6 januari over voortgang huisvesting statushouders

De commissie Ruimte spreekt woensdag 6 januari 2016 over de voortgang huisvesting statushouders.

De commissie spreekt over de raadsmededeling inzake voortgang huisvesting statushouders. Aangegeven wordt dat de taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2015 1050 plaatsen betreft. Via reguliere weg zijn 743 statushouders geplaatst. Ruim 100 statushouders hebben inmiddels een aanbod en/of contract voor een huurwoning. Daarom is de verwachting, dat er voor 2015 een taakstelling van ongeveer 200 zal resteren.

De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang tot nu toe. Er wordt ingegaan op de plannen voor 2016 en op landelijke ontwikkelingen, financiën en communicatie met de stad.

De vergadering start om 9.00 uur en vindt plaats in de raadzaal. De vergadering is online te volgen.