Commissie sprak over stadsdeelplannen

Op woensdag 30 november sprak de commissie Bestuur over de stadsdeelplannen en de raadsmededeling over Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.


Stadsdeelplannen
De commissie Bestuur sprak over de stadsdeelplannen 2012-2015. Er was één inspreker, Marjan Wesselingh namens Bewonersorganisatie Spoorwijk, aanwezig bij het stadsdeelplan Laak. Wesselingh vroeg in haar bijdrage aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers, het meedenken over Goeverneurlaan/Hildebrandplein en de herinrichting hiervan en het verlies aan voorzieningen, juist waar die nu nodig zijn en de leefbaarheid.

De commissie complimenteerde wethouder Van Engelshoven voor de gevolgde procedure bij de totstandkoming van de stadsdeelplannen. De commissie wees erop dat het betrekken van de jeugd nog beter kan. De commissie benadrukte het belang van het kunnen schuiven binnen het flexibel budget en vraagt aandacht voor het blijven betrekken van ondernemers. De commissie gaf aan dat ze benieuwd is naar de eerste activiteitenplannen van de stadsdelen.

Wethouder Van Engelshoven zal in december met de activiteitenplannen komen en zij zal de verschillende manieren van participeren evalueren. In 2013 wordt ook de benutting van het flexibel budget geëvalueerd. De stadsdelen zijn vrij in de besteding van dat budget al gelden er wel enkele voorwaarden/kaders. Volgend jaar zal worden bekeken of nog meer budgetten in het flexibel budget kunnen worden opgenomen.

Wethouder Klein zal nog terugkomen op de overlastsituaties in de Muziekbuurt in Loosduinen. Wethouder de Jong zal nog informatie geven over parkeergarages in de Schilderswijk. Wethouder Kool zal de betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting Goeverneurlaan/Hildebrandplein nagaan.