Commissie sprak over Den Haag Nieuw Centraal

De commissie Ruimte sprak op woensdag 4 februari over de plankaderwijziging grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal. De commissie sprak over de brief van wethouders De Bruijn en Revis. De commissie en de wethouders Revis en De Bruijn bespraken de uitgangspunten voor de realisatie van een fietsparkeergarage op het Koningin Julianaplein, waaronder een ruimtelijk model van bebouwing in een U-vorm. De commissie deed suggesties over onder meer een fietsmanagementsysteem, het maken van afspraken over middelen van de NS en ProRail, het realiseren van een groen plein, het plaatsen van bomen en kiosken.   De commissie vroeg naar de fietsflat aan de Rijnstraat, het realiseren van detailhandel, de onderbouwing van het aantal van 10.000 fietsparkeerplekken en het ondergronds doortrekken van RandstadRail. De Partij voor de Dieren bood het college een impressie aan van het plein zoals dat zou kunnen worden en vroeg de wethouder de mogelijkheden daarvan te onderzoeken.
Wethouder Revis gaf aan dat het voor de verkeersstromen een goede zaak is, dat voor een ondergrondse fietsenstalling er logische ingangen worden gerealiseerd. Dit is één van de redenen waarom er een U-vorm is geschetst. Aan de kopse kanten van de U-vorm zouden goede ingangen kunnen komen die aansluiten op de doorgaande route, waardoor de fietsroute vanuit het Bezuidenhout richting de Herengracht een logische fietsroute van en naar het centrum zou kunnen worden. 
Verder gaf de wethouder aan dat de Rijnstraat ter hoogte van de tramhaltes op een wat chaotische plek eindigt. Dit zal verbeteren met de komst van de U-vorm.
De commissie ontvangt een overzicht met scenario’s en er komt een herziening van de grondexploitatie Koningin Julianaplein. Ook zal het college vóór de zomer 2015 de bouwenveloppe aan de commissie toesturen en ontvangt de commissie de planning met betrekking tot de fietsenstalling. Wethouder Revis zegde dat het college het beter scheiden van de fiets- en voetgangersstromen zal onderzoeken (fietsen langs de Herengracht en lopen over de Turfmarkt).
De volledige vergadering is terug te zien op Mijn Raad.