Commissie besprak burgerinitiatief IJsclubweg

De commissie Leefomgeving vergaderde op donderdag 24 mei op locatie over het burgerinitiatief “Veilige oversteek IJsclubweg”.
De heren Koos van der Veen (namens Wijkberaad Bezuidenhoud), Michiel van Esch (namens de Fietsersbond) en Imre Kortbeek hebben ingesproken op dit onderwerp. Tijdens de vergadering werd er een schriftelijke bijdrage van mevrouw Mariel Ypma uitgedeeld.
De commissie stond positief tegenover het burgerinitiatief IJsclubweg (https://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Ris/document/Ontvankelijkheid-burgerinitiatief-Veilige-oversteek-IJsclubweg.htm) en sprak daar waardering voor uit. Wel vond een meerderheid van de commissie de reactie van het college aan de voorzichtige kant.

Er werd door de commissie gevraagd of de aanpassing van het kruispunt naar voren kan worden gehaald en of daarbij de suggesties kunnen worden meegenomen die door de insprekers naar voren werden gebracht (zoals belijning, spiegels, extra borden).

Wethouder Peter Smit gaf aan dat hij het in principe eens is met de indieners van het burgerinitiatief en de commissie. Ook was hij van mening dat er iets aan het kruispunt moet gebeuren, alleen is dat misschien onvoldoende naar voren gekomen in de reactie van het college van 15 mei 2012. Hij benadrukte dat het ambtelijke apparaat nu al druk bezig met de voorbereidingen om tot een structurele oplossing te komen. Hij gaf aan dat deze oversteekplaats één van de kruispunten is, op de Sterroute, die prioritair aandacht verdienen. Hij benadrukte echter dat definitieve herinrichting op dit moment nog niet aan de orde is, omdat er achter de schermen nog veel (technische) zaken moeten worden geregeld. Dat is nodig om de kwaliteit en de samenhang (met andere kruispunten in de Sterroute) te waarborgen. Dat neemt niet weg dat hij bereid is om naar een tijdelijke oplossing te kijken die de ‘attentiewaarde’ voor deze oversteek verhoogt. Hij zei dat hij daarover binnen één maand bericht krijgt. Daarna komt hij met een voorstel dat hij met de indieners en de fietsersbond zal bespreken.

Het burgerinitiatief zal op donderdag 7 juni tijdens de raadsvergadering worden besproken.