College stemt in met ontwerp RandstadRail-lijn 3, Laan van NOI-CS en fietsverbinding

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp van RandstadRail-lijn 3, het voorlopig ontwerp van het RandstadRail traject Laan van NOI-CS en een fietsverbinding tussen Voorburg en Den Haag. De inspraakprocedures voor de ontwerpen leverden veel reacties op en hebben geleid tot bijstelling van de plannen. Vandaag wordt tevens de beschikking voor RandstadRail vrijgegeven door het Rijk. Om 17.15 uur ontvangt wethouder Bruno Bruins namens Haaglanden samen met zijn Rotterdamse collega Hulman de beschikking van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat.