Cie ruimte over bestemmingsplannen Beatrixkwartier en Bezuidenhout

De commissie Ruimte sprak op woensdag 19 juni over o.a. de bestemmingsplannen voor het Beatrixkwartier en Bezuidenhout.
Beatrixkwartier
Inzake het ontwerp-bestemmingsplan Beatrixkwartier waren er twee zienswijzen ingediend. Vervolgens sprak de commissie over het bestemmingsplan. De Ontwikkelingsmaatschappij De Monarch C.V. heeft de gemeente verzocht om medewerking om in het plangebied kantoren en commerciële voorzieningen te kunnen ontwikkelen. In het kader van het project De Monarch is het CAK-gebouw gerenoveerd en is De Monarch II in aanbouw. 
Naar aanleiding van de vragen vanuit de commissie zegde wethouder Marnix Norder toe zorg te laten dragen voor overleg met het wijkberaad over de nadere invulling van de verkeersafwikkeling in het plangebied.
Bezuidenhout
Daarna was er een hoorzitting met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout. Er waren achttien zienswijzen ingediend. Vervolgens sprak de commissie over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk, zoals zestien woningen op de locatie Johannes Camphuijsstraat 163a en 163b, bebouwing van maximaal 24 woningen op onbebouwd binnenterrein Spaarwaterstraat en dakopbouwen op bepaalde straten en pleinen. Vooral dit laatste riep bij de commissie discussie op waar het de Carel Reinierskade betrof. Weliswaar is daar geen sprake van rijks- of gemeentelijk monument, maar het betreft architectonisch waardevolle panden.
Wethouder Marnix Norder zegde toe het raadsvoorstel aan te passen met een betere beschrijving van het aspect dakopbouwen. Ook gaf hij aan na te gaan of ten aanzien van de Carel Reinierskade een andere bouwhoogte wordt gehanteerd in het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. In het raadsvoorstel zal de tekst over het Koninklijk Conservatorium worden verbeterd, zodat dit niet tot misverstanden kan leiden (toekomstperspectief of wijzigingsbevoegdheid).
De wethouder gaf ook aan dat de commissie schriftelijk wordt geïnformeerd over de gang van zaken ten aanzien van de bouwvergunningsprocedure Van Imhoffstraat 16.
Meer over het bestemmingsplan Bezuidenhout vindt u op de site van Bezuidenhout.nl.
De volledige vergadering is terug te zien op Mijn Raad.