Christus Triumfatorkerk stelt zich open voor de buurt

Stil zijn, kaarsjes branden, lunchen, concerten
door Robert Brunwin de Jong

DEN HAAG -De markante Christus Triomfatorkerk, op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië, gaat zich openstellen voor haar kerkelijke én niet-kerkelijke omgeving. Een verbouwing, nu aan de gang, moet het kerkgebouw, 40 jaar oude schepping van de Wassenaarse architect Drexhage, tot een open huis maken voor bezoekers uit de omgeving.

Het kerkbestuur denkt bijvoorbeeld aan mensen die in de buurt werken en die wellicht hun lunchpauze zo nu en dan in het nieuwe interieur van deze hervormd-gereformeerde Samen Op Wegkerk willen doorbrengen. In deze omgeving werken heel wat mensen in kantoren. Ambtenaren bijvoorbeeld, of stafleden van de nabij gelegen Haagse rechtbank. Op dit moment wordt het stenen podium van de kerkruimte tot ongeveer het dubbele oppervlak uitgebreid, aan beide kanten. De banken, waarvan de bekleding versleten is geraakt, worden opgeknapt. In de westelijke hoek van de rijzige kerkruimte, met zijn bijzondere, hoge en smalle raamstroken, wordt een stiltehoek ingericht. “Nogal ongewoon voor een niet-katholieke kerk”, zegt een van de twee predikanten, Jan van Opstal. “Het wordt een stiltehoek waar men kaarsen kan branden”. Aan de andere korte zijde, de oostkant, komt een expositieruimte waar allerlei beeldende kunst zal worden tentoongesteld.

Kerkcafé
Alsof dat nog niet genoeg is zullen de twee oorspronkelijke ingangen aan de lange zijde langs de Laan van NOI weer in gebruik worden genomen. Beide geven.toegang tot een architectonisch heel mooi trapportaal dat de bezoekers naar de kerkruimte boven voert.
Voor de mensen die, wellicht met collega ’s of vrienden, hun boterham hier zouden willen komen opeten, moet er toch tenminste de mogelijkheid zijn een kopje thee of koffie te kopen. Een nog verder strekkend idee is hier een ‘kerkcafé’ in te richten. Waarin professioneel personeel het eten en drinken gaat aanreiken dat de bezoeker bestelt. De kerk zoekt voor dat plan overigens nog een of meer sponsors.
Inmiddels zijn ook succesvolle besprekingen gevoerd met het Koninklijk Conservatorium, dat een kleine kilometer van de kerk ligt. Met de staf van dat muziekcentrum is afgesproken dat musici en muziek- leerlingen in de kerk van tijd tot tijd tussen de middag een pauzeconcert gaan geven. De akoestiek van de kerkzaal is heel behoorlijk bevonden en dat geeft garantie dat luisteraars in de kerk volop van het geluid van instrumentalisten en eventueel zangers zullen genieten. Het vergrote podium maakt zulke optredens ook mogelijk.

Legaat dekt kosten
Dat de verbouwing geen eenvoudige ingreep is, blijkt als dominee Van Opstal de grote kerkruimte laat zien. Hij vertelt met welke middelen het kerkbestuur de verbouwing in gang kon zetten: “We hebben een legaat ontvangen van een overleden gemeentelid. En dat maakt het mogelijk onze plannen om de kerk meer voor de omgeving open te stellen, te gaan uitvoeren”.
“We willen de uitstraling van de kerk naar haar omgeving bovendien accentueren door de vitrines beneden te verlichten en daar dan meer bekendheid te geven aan onze activiteiten”, aldus de predikant.