Centrum voor Ouderen van start in Laak, Haagse Hout en Escamp

In 3 stadsdelen proef met innovatief samenwerkingsverband rondom ouderen

In de stadsdelen Laak, Haagse Hout en Escamp wordt het komende jaar onderzocht hoe een Centrum voor Ouderen – een samenwerkingsverband tussen gemeente, zorg- en welzijnspartijen – het beste georganiseerd kan worden. Het Centrum voor Ouderen verzorgt dé centrale toegang in het stadsdeel tot zorg, ondersteuning en welzijn voor 65-plussers, zodat zij snel en effectief geholpen kunnen worden met uiteenlopende hulpvragen en langer op eigen kracht op zichzelf kunnen blijven wonen.

Wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn & Sport) gaf op woensdag 8 februari het startsein voor drie pilots Centrum voor Ouderen in Laak, Haagse Hout en Escamp. Met de drie pilots wordt gedurende een jaar onderzocht hoe het Centrum voor Ouderen het beste vorm kan worden gegeven, aansluitend op de bestaande structuur in de wijk.

De ontwikkeling van een Centrum voor Ouderen in ieder stadsdeel van Den Haag is een van de 12 projecten uit de ouderennota ‘Oud is IN!´ (2011-2014). Het Centrum voor Ouderen is niet per se een fysiek inlooppunt in de wijk zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), maar is een samenwerking tussen zorg, welzijn en de gemeente bedoeld om maximale deelname van ouderen aan de samenleving te ondersteunen en te stimuleren.

Aanleiding hiervoor is de conclusie dat er in Den Haag veel vormen van ondersteuning worden aangeboden, zonder dat altijd even doelbewust naar compleetheid, samenhang en overlap is gekeken. De structuur van ondersteuning aan ouderen is de afgelopen decennia organisch gegroeid in de stad. Ouderen en hun mantelzorgers hebben laten weten het éne aanspreekpunt te missen. Zij hebben vaak van doen met diverse organisaties die niet altijd met elkaar samenwerken. Kwetsbare ouderen blijven soms buiten beeld. Niet alle signalen van kwetsbare ouderen worden altijd opgevangen. Daarnaast kan er meer aandacht zijn voor preventie. Het versnipperde aanbod van zorg- en welzijnsdiensten versterkt deze constateringen.

In 2012 en begin 2013 wordt in de drie gebieden proefgedraaid met het Centrum voor Ouderen. Op basis van de bevindingen in deze pilots wordt in 2014 in elk stadsdeel een Centrum voor Ouderen gerealiseerd.