Centraal Station onvindbaar in nieuwbouwplannen

Bezuidenhout – De fracties in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Binnenstad zijn ontevreden over de toekomstige positie van het Centraal Station. Ze vinden dat het Centraal Station te veel wordt weggestopt achter de bebouwing.
De raadsleden hadden al eerder deze kritiek gespuid, maar vorige week woensdag deden ze dat opnieuw. Door de bebouwing aan de Bezuidenhoutseweg wordt het Centraal Station onvindbaar. “Waar begint het station?”, vroeg de VVD zich af. Nagenoeg alle raadsleden vonden dat het Centraal Station van verre voor reizigers te herkennen moet zijn.
Wethouder Hilhorst (Ruimtelijke Ordening) tilde niet zo zwaar aan de verborgen positie van het station. “De oplossing die gevonden is, is veelzijdig. Van drie kanten brengen poorten je naar het Centraal Station. Van drie kanten kun je het station makkelijk bereiken.”

Over het ontstane Koningin Julianaplein was raadslid Albert van der Zalm (D66) niet tevreden. “Over binnenstedelijke pleinen ben ik niet enthousiast. Het pleintje bij de Koninklijke bibliotheek is zelfs erg onaangenaam. Het KJ-plein komt nu erg in de schaduw van de bebouwing te liggen. Overkapping zou het plein veel aangenamer maken.
Wethouder Hilhorst zei dat dit tot de mogelijkheden behoort. “Daarover is het laatste woord nog niet gesproken. Er zijn verschillende opties in ontwikkeling, maar daarin speelt Stichthage (de beheerder van de gebouwen boven het station) een rol.”

In de voortgangsrapportage stond verder dat er een tweede plein komt. Het Anna van Buerenplein wordt, na het afbreken van de parkeergarage, een belangrijke plek. De geplande woontoren is inmiddels verhuisd naar Babylon, waardoor het plein gevrijwaard is van obstakels. Hilhorst was niet, zoals Van der Zalm, bang dat het plein naargeestig gaat worden. Aan het plein komt de ingang van de bioscopen en een van de twee woontorens van Babylon. Dus het plein zal zeker een bepaalde levendigheid hebben. De commissieleden kregen een presentatie over de voortgang van de nieuwbouw bij het Centraal Station. Het project bestaat uit vijf deelprojecten, te weten de openbaar vervoers-terminal/stationshal, de bebouwing van het KJ-plein, het transformeren en uitbreiden van Babylon, de bouw van de ondergrondse parkeergarage en de bebouwing van het busplatform.

Op dit moment wordt de parkeergarage in de Anna van Buerenstraat gesloopt. Aan het eind van deze maand of in oktober wordt begonnen met de aanpak van de stationshal in verband met de komst van RandstadRail. In 2008 is de stationshal klaar.
De transformatie van Babylon (twee woontorens van 140 en negentig meter hoog met in het gebouw conferentieruimten en bioscopen) zal in 2006 of 2007 beginnen, maar de gemeente geeft nu al aan, dat dit een optimistisch uitgangspunt is.
Het busplatform is als laatste van het project aan de beurt. Wethouder Bruins (Verkeer) kon nog niet zeggen of de bebouwing op die plek het busplatform zal overkappen. Om daarover uitsluitsel te geven is het nog te vroeg.