Categoriearchief: Vluchtelingen

Wanneer komen de vluchtelingen naar SoZa?

Tussen nu en een maand komen de eerste mensen naar de noodopvang. Een precieze datum is nog niet bekend. Zodra het COA de gemeente heeft laten weten wanneer de vluchtelingen komen, ontvangt u hierover bericht.

 

(wijkberaad) Zover we nu weten zal dat over enige weken zijn.

 

 

Wellke regels gelden voor de vluchtelingen

Vluchtelingen die op een COA-locatie verblijven hebben zich te houden aan de huisregels van het COA en aan de regels die voor iedereen gelden die in Nederland verblijft.

Zij krijgen de regels uitgereikt en toegelicht bij aankomst op de opvanglocatie. De vluchtelingen zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Een asielzoeker heeft er belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit consequenties kan hebben voor de asielprocedure.

Hoe is de leefbaarheid en veiligheid geregeld buiten de opvanglocatie?

Hier wordt op dezelfde manier mee omgegaan als bij andere mensen. Dat betekent dat bij overtredingen het COA of anderen aangifte kunnen doen bij de politie. Bij ernstige misdragingen door vluchtelingen kan daarnaast het directe gevolg zijn, dat de asielprocedure wordt stopgezet.

Bij de tijdelijke opvang van 600 asielzoekers in het voormalige ministerie van SZW zal, naast de inzet van de wijkagent en rijdend toezicht, in ieder geval in de beginfase, extra personeel worden ingezet. Er wordt nauwgezet gemonitord en de maatregelen worden steeds afgestemd op de situatie.

(wijkberaad:  Tevens zal direct bij aanvang van de opvang door de politie 3 man ingezet worden voor deze opvanglocatie.)

Hoelang zijn deze vluchtelingen al in Nederland?

De vluchtelingen die in de tijdelijke noodopvang worden opgevangen, zijn nog maar net in Nederland. Vluchtelingen melden zich bij de centrale opvanglocatie in Ter Apel. Daar is plek voor 2.000 mensen. Na aanmelding, een medische -en identiteitscontrole worden zij overgeplaatst naar één van de procesopvanglocaties (pol) in Nederland. Deze zitten nu vol. Daarom wordt nu gebruik gemaakt van tijdelijke noodopvang.

Kunnen de vluchtelingen SOZA verlaten?

De vluchtelingen in de noodopvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit.

Is de noodopvang SOZA toegankelijk voor anderen?

Opvanglocaties organiseren open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Het COA doet dit om de opvanglocatie een plek te geven in de lokale gemeenschap.

Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk. Neem hiervoor contact op met het clusterkantoor bij u in de buurt.

Ook is het mogelijk om een virtueel bezoek te brengen. Kijk hiervoor op de homepage: www.coa.nl.