Categoriearchief: Vluchtelingen

Hoe voorkomen COA en IND dat er bij de vluchtelingen IS strijders/oorlogmisdadigers etc. zitten?

In eerste instantie is het monitoren van de nationale veiligheid een taak van de NCTV (nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid). De NCTV is scherp op allerlei bewegingen. Daarnaast onderzoekt de IND bij een asielaanvraag de antecedenten van een vluchteling voordat zij worden toegelaten tot de asielprocedure. Indien een bewoner op een locatie gehuisvest wordt, dan zijn onze medewerkers getraind in het waarnemen van signalen die de leefbaarheid en veiligheid op het centrum in het geding brengen. De medewerkers doen regelmatig een kamerbezoek/controle. Mochten er op de locatie aanwijzingen of vermoedens zijn, dan geven COA medewerkers dit door aan de politie, Vreemdelingen Politie en het COA meldpunt veiligheid.

Zijn de vluchtelingen geïnformeerd over nederlandse normen en waarden?

Het COA geeft voorlichting en richt zich bij aankomst van de vluchtelingen vooral op de vraag: hoe doen we het hier ?

In de voorlichting wordt daarnaast in woord en beeld duidelijk gemaakt wat de rechten van vrouwen in Nederland zijn en hoe die gerespecteerd dienen te worden. Dit gebeurt in een op een gesprekken. Vrouwen krijgen de mogelijkheid om weerbaarheidstrainingen te volgen.

Het COA heeft bovendien regels en afspraken voor en met vluchtelingen. Iedere vluchteling krijgt bij aanvang de huisregels. Een van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden van een noodopvanglocatie. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de vluchteling ondertekend. Niet opvolgen van huisregels kan uiteindelijk leiden tot uitzetting.