Categoriearchief: Nieuws

Rijk stelt ruim 160 mille beschikbaar voor renovatie van de Christus Triumfatorkerk en de Nieuwe Veenmolen

Bron: Den Haag Centraal
Door Herman Rosenberg

Het rijk draagt ruim vijf ton bij aan restauratie en onderhoud van twaalf Haagse monumenten. Veel jongere gebouwen krijgen steun, zoals de Rode Olifant en De Volharding. Ook de Christus Triumfatorkerk (hoek van de Laan van NOI en de Juliana van Stolberglaan) en de Nieuwe Veenmolen (IJsclubweg) krijgen subsidie, respectievelijk €125.000 en €36.000.

Lees verder op de site van DHC.

De Christus Triumfatorkerk krijgt €125.000 subsidie van het Rijk.

Politieauto botst tijdens spoedrit op personenauto op de Schenkkade

Afgelopen vrijdag botste een politieauto, komend uit de Wilhelmina van Pruissenweg en met optische- en geluidssignalen ingeschakeld, op de Schenkkade op een andere auto. De politieauto wilde linksaf het fietspad oprijden.

Een jongetje in de personenauto had als gevolg van de aanrijding last van zijn arm en is ter controle naar de eerste hulp gebracht. Verder vielen er geen gewonden. Wel zijn beide voertuigen flink beschadigd geraakt en afgevoerd.

Voor foto’s van de gebotste voertuigen kijk op regio15.nl.

Bezuidenhout krijgt ook glasvezel

KPN kondigt aan dat het meer wijken in Den Haag zal gaan voorzien van een FTTH-netwerk (Fiber To The Home). Het startte de uitrol onlangs al in Regentessekwartier. Nu laat het bedrijf weten eveneens glasvezel te gaan aanleggen in de Vogelwijk, Bezuidenhout en Morgenstond. De uitrol van KPN in Den Haag behelst in totaal minimaal 80.000 aansluitingen in 2021. Eerder sloot KPN Benoordenhout en Ypenburg aan op glasvezel.  

Ondernemers als Buren; mogen wij jou interviewen?

Zoals u weet is het voormalig ministerie van Soza tegenwoordig het domein van studenten, statushouders en ondernemers. Ieder jaar doen we mee aan Burendag, dit keer op zaterdag 28 september, om op een prettige manier verbinding te krijgen en te houden met de buurt. Dit jaar voegen we er een dimensie aan toe, nl. “ondernemers als buren”, daar voor richten we ons op u!

Voor nieuwkomers is het vaak lastig om te solliciteren en zich de Nederlandse gewoontes daarin eigen te maken. Ook is het lastig om banen te vinden in plaats van baantjes.

Maar samen met de nieuwkomers hebben we vastgesteld dat het prettig is om eerst eens wat meer te weten te komen over Nederlandse ondernemers, en met name de lokale ondernemers van Bezuidenhout! Wat voor mensen zijn het? Wat drijft hen? Wat doen ze? Hoe zoeken en vinden ze nieuwe medewerkers? Etc.

Graag zouden enkele nieuwkomers en studenten een aantal ondernemers interviewen en opnemen. De filmpjes worden tentoongesteld tijdens Burendag bij ANNA & Co.

Nog mooier zou het zijn als dezelfde buurtondernemers op Burendag ook daadwerkelijk aanwezig zijn, voor boeiende vragen en gesprekken met ons, die er naar aanleiding van de filmpjes zeker zullen komen.

Graag horen we van u of u deze uitdaging met ons aan wilt gaan.

VRAGEN OF AANMELDEN?
Bel of mail Stefan Hovelynck: 06 523 18180 – stefan.hovelynck@pitztop.eu
Wilhelmina van Pruisenweg 55, Den Haag

Nog 2 keer genieten van Muziek in Bezuidenhout 2019

Na 4 succesvolle concerten voor de zomervakantie start op 8 september het tweede deel van Muziek in Bezuidenhout 2019. Dit deel bestaat uit 2 concerten: op 8 september komt  muziektheatergroep Mama Waan en op 22 september treedt de Woodstreet Big Band op. Beide concerten beginnen om 14 uur op het terras bij het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat.

De concertserie Muziek in Bezuidenhout vindt dit jaar voor de derde keer plaats. De eerste 4 concerten waren drukbezocht: elke keer waren er zo’n 60 bezoekers. Het programma was dan ook zeer afwisselend: van jazz en wereldmuziek tot licht klassiek. En ook het publiek was rijk geschakeerd. Bijzonder was dat alle muziekgroepen een band hadden met Bezuidenhout. Dat is niet toevallig, want ‘muziek uit de wijk, voor de wijk’ is de insteek van deze concertserie.

8 september: Mama Waan

Op 8 september is er een bijzonder optreden van muziektheatergroep Mama Waan, met de Bezuidenhoutse violiste Anita Buitelaar. Deze groep belooft een wervelende show met een mix van verschillende muzieksoorten en improvisaties. Er vallen muzikale hoogstandjes te verwachten in allerlei soorten en maten: van solo tot kwintet, van barok tot carnaval en persoonlijke ontboezemingen. Bovendien is er een special guest: zangeres Bianca Sallons. Klik hier voor meer info.

22 september: Woodstreet Big Band

Op 22 september is de beurt aan de Woodstreet Big Band. Dit is het oudste nog spelende jazzorkest uit Den Haag in traditionele bezetting. Het orkest is in 1972 opgericht vanuit de personeelsvereniging van het ministerie van Landbouw. Dat was destijds gevestigd in de Van den Boschstraat in Bezuidenhout, waar de naam Woodstreet van is afgeleid. Deze band kan dan ook niet ontbreken bij Muziek in Bezuidenhout 2019.

Gratis toegang Beide concerten vinden plaats op zondagmiddag van 14.00 tot 15.15 uur. Ze zijn op het terras van de Bezuidenhut bij het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat (tegenover de bibliotheek). De concerten zijn gratis toegankelijk.

Meer informatie is te vinden op www.bezuidenhout.nl/muziek.

Wijkberaad gaat elk nieuwbouwproject in de wijk juridisch bestrijden zolang er geen bijbehorende voorzieningen zijn geregeld

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Jan-Willem Navis

Het wijkberaad Bezuidenhout gaat voortaan elk nieuwbouwplan van wethouder Revis (Ruimtelijke Ordening) bij de rechter aanvechten, tot de gemeente werk maakt van extra voorzieningen in de buurt. Aanleiding is dat de gemeente ondanks jaren van inspraaktrajecten met de buurt de burgers nagenoeg links laat liggen, terwijl volop plannen worden ontwikkeld voor ongeveer 11.000 woningen.

Lees verder op de site van het AD of lees verder op Twitter.

Haagse PvdA: Luister naar de wensen van bewoners bij de ontwikkeling van wijken

Bron: PvdA Den Haag

Neem de bewoners van Bezuidenhout en alle andere wijken waar grote bouwplannen gaan plaatsvinden serieus en start echte inspraaktrajecten waarbij de gevolgen voor de buurt helder worden en er echt geparticipeerd kan worden. Dat is de oproep van de Haagse PvdA aan het stadsbestuur, in reactie op de stap naar de rechter die het wijkberaad van Bezuidenhout genoodzaakt is te zetten om te voorkomen dat zonder werkelijke participatie tal van hoogbouwplannen worden doorgedrukt.

Fractievoorzitter van de Haagse PvdA Martijn Balster: “Den Haag is veel van plan. Hoge woontorens met kleine en dure appartementen die slecht aansluiten op de behoefte in de stad. Bouwplannen waarvan ook de gevolgen voor wijken slecht in beeld gebracht zijn. Wat doet de hoogbouw bijvoorbeeld met de voorzieningen voor bewoners in hun buurt? Denk aan speeltuinen, sportvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld aan het aantal nodige huisartsen? Wat gebeurt er aan de openbare ruimte, groen en de hoeveelheid scholen die nodig zijn om de groei van het aantal bewoners op te vangen? Allemaal zaken waar zorgen over zijn en de bewoners gewoon over in gesprek willen omdat dat op orde moet zijn.”

De sociaaldemocraten constateren dat inspraak en samenspraak steeds meer verworden tot een communicatietraject tussen projectontwikkelaars en bewoners op het moment dat er al kant-en-klare plannen zijn. Balster: “Werkelijke bewonersparticipatie is vooraf met elkaar in beeld brengen waar de wijk behoefte aan heeft en te bekijken hoe zo goed mogelijk aan alle gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk recht gedaan kan worden. Bewoners rond De Binckhorst, in Zuidwest, rond Hollands Spoor, in Bezuidenhout en in Mariahoeve voelen zich op dit moment niet gehoord. Het wordt tijd dat de participatie echt wordt gestart en dat er naar bewoners wordt geluisterd.”

De PvdA zal pleiten voor inzet van de LeefbaarheidsEffectRapportage. Balster: “Dit in Bezuidenhout ontwikkelde instrument maakt een goed debat mogelijk over alles wat nodig is om woningbouw hand in hand te laten gaan met een goede en voldoende voorzieningen in de wijk. En als we kijken naar waar de bewoners van onze stad om schreeuwen, dan zijn het wel betaalbare woningen in een groene wijk, zonder al te veel autoverkeer. Aan de slag dus.”

Subsidie duurzaamheid aanvragen

Bron: gemeente Den Haag

Start u een duurzaam project in uw wijk? Dan kunt u vanaf 1 juni maximaal € 5.000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen. Lees over de mogelijkheden die de subsidie u kan bieden.

De gemeente wil duurzaamheid vanuit de wijken een kans geven. Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hier en nu en voor de toekomst. Voorbeelden van duurzame wijkprojecten zijn:

  • energie besparen met de vereniging
  • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
  • een plan voor meer groen in uw omgeving maken
  • samen slimme manieren delen om afval te hergebruiken of te scheiden
  • een stichting oprichten die onderzoekt hoe de buurt zonder gas wordt
  • hoe kan je laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel?
  • hoe verbeter je samen de luchtkwaliteit in je straat?

Lees verder op de site van de gemeente Den Haag.