Buurtpreventie in Bezuidenhout-West

BEZUIDENHOUT-WEST -De Wijkraad Bewonerscommissie Bezuidenhout-West houdt op 13 september een voorlichtingsavond over buurtpreventie. In Bezuidenhout-West vinden regelmatig inbraken in auto’s plaats. Ook wordt er volgens bewoners grofvuil illegaal gedumpt en regelmatig in huizen ingebroken. Een deel van de bewoners is al deze onregelmatig heden meer dan zat. Zij hebben de Wijkraad/Bewonerscommissie gevraagd om te kijken of er in Bezuidenhout-West voldoende belangstelling is voor Buurtpreventie.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Politie Haaglanden (bureau Overbosch), Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Gemeente Den Haag en Stichting BOOG. De avond wordt gehouden in het wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout-West aan het Jan van Riebeekplein 90 en begint om 19.30 uur. Er komen diverse gastsprekers van andere buurtpreventieteams in Den Haag. De Wijkraad/Bewonerscommissie nodigt iedereen uit die interesse heeft in Buurtpreventie om naar deze avond toe te komen. Een dergelijk project kan alleen maar van start gaan als er voldoende vrijwilligers zijn die af en toe een uurtje van hun vrije tijd willen opofferen.